Patientberättelsens roll i digifysisk vård

Metodiken för den personcentrerade konsultationen har utvecklats i takt med att synen på patienten förändrats, från mottagare av vård till medaktör. I takt med att vården blir alltmer digifysisk behöver vi tillvarata vedertagna metoder och kombinera dem med digitaliseringens fördelar. Hur kan vi se till att fånga upp och bevara  alla nyanser i patientens berättelse…

Läs mer

Vad du som vårdgivare bör tänka på för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Lag 2018:1937), även känd som DOS-lagen,  innebär att digitala offentliga tjänster ska vara tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det ställer krav på verktyg utformade för hälso- och sjukvård att hålla hög standard när det kommer till tillgänglighet. Lagen innebär ett genomförande det tillgänglighetsdirektiv som gäller…

Läs mer