Vårdgivarnas åtgärdslista för en hållbar digitalisering av vården

Nationell samordning och förbättrade förutsättningar för kommunikation vårdgivare emellan var några av punkterna som kom upp under Doctrins seminarium i Almedalen där vi tillsammans med representanter från vårdgivarna ställde oss frågan vad är hållbar digitalisering av vården – och hur kommer vi dit? Digitaliseringen av vården är i full gång och med pandemin som en…

Läs mer

Vinterkräksjuka – ett exempel på utmaningarna med telefonrådgivning

Du besvarar det femte telefonsamtalet sedan du kom till jobbet i morse och alla handlar om samma sak. Vinterkräksjuka. “När började han kräkas? Hur många gånger senaste dygnet? Har han kissat och bajsat som vanligt? Feber?”. Din lärares röst från vårdutbildningen för 10 år sedan maler i bakhuvudet. “Bara kräkningar är inte magsjuka till motsatsen…

Läs mer

Vi vet vilken typ av vardag våra kunder möter

Att erbjuda digitala lösningar som stärker såväl kvalitet som effektivitet i vården kräver stor förståelse för den dagliga verksamheten och inte minst, behoven hos vårdpersonalen som verkar i den. Maria Granström, implementeringsansvarig på Doctrin, berättar om sin bakgrund som Leg. Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska barn och ungdom och varför hon valde att börja jobba på ett…

Läs mer

Enklare att hjälpa fler med Doctrin Network

Bristen på smidiga lösningar för att kunna kommunicera och samarbeta mellan vårdenheter är ett stort problem. Inte minst för de multisjuka patienter som har behov av flera olika specialiteter, kan jakten på rätt vårdkontakt upplevas överväldigande.

Läs mer

Framgångsfaktorer vid digitalisering

Digitalisering är så mycket mer än teknik. Det handlar om att utveckla arbetssätt, patientflöden och former för kommunikation och samarbete. Unn Hellberg, som leder Doctrins kundteam, har ansvarat för implementering 200 vårdenheter inom både primär- och specialistvård. Här delar hon med sig kring vad som utmärker en framgångsrik implementering och vad som ger goda förutsättningar…

Läs mer

Patientberättelsens roll i digifysisk vård

Metodiken för den personcentrerade konsultationen har utvecklats i takt med att synen på patienten förändrats, från mottagare av vård till medaktör. I takt med att vården blir alltmer digifysisk behöver vi tillvarata vedertagna metoder och kombinera dem med digitaliseringens fördelar. Hur kan vi se till att fånga upp och bevara  alla nyanser i patientens berättelse…

Läs mer

Detta behöver du veta om vård av barn i digitala kanaler

Det finns ett antal viktiga skillnader mellan vårdkontakt med vuxna respektive barn. Vissa av dessa skillnader är mycket viktiga för den medicinska säkerheten, inte minst när den första kontakten sker digitalt. Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD Doctrin och barnläkare delar med sig om vad man bör tänka på vid vård av barn i digitala kanaler. 

Läs mer

Vad du som vårdgivare bör tänka på för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Lag 2018:1937), även känd som DOS-lagen,  innebär att digitala offentliga tjänster ska vara tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det ställer krav på verktyg utformade för hälso- och sjukvård att hålla hög standard när det kommer till tillgänglighet. Lagen innebär ett genomförande det tillgänglighetsdirektiv som gäller…

Läs mer