capio-case-huvudbild-l

Capio, en ledande internationell hälso- och sjukvårdskoncern som driver tillgänglighet och kvalitet genom standardiserad informationsinsamling med Doctrins plattform.

 

Capio Ringen Online – den första av Capio närsjukvårds 104 vårdcentraler som har infört en egen digital ingång

Capio Ringen är en av Stockholms största vårdcentraler med ca 28 000 listade patienter. I slutet av 2018 hamnade de i en pressad situation med en avmattning i antalet patienter som listade sig, en överfylld drop-in-mottagning, låg telefontillgänglighet och en ohållbar arbetsbelastning för personalen.

I ett nära samarbete med Doctrin kunde de tillsammans vända på denna utveckling. För att bättre kunna hantera och prioritera sina patienter flyttade de helt från en fysisk drop-in-mottagning till tidsbokade, triagerade kontakter via plattformen Flow. Plattformen ersatte första kontakten som tidigare sköttes via fysisk drop-in eller via telefon - både för triage och för administrativa ärenden. Vårdcentralen lade upp en kontaktknapp på sin hemsida och erbjöd samma länk via telefonisystemets (TeleQ) växel. Genom en aktiv marknadsföringskampanj kunde de styra om drop-in besöken från fysiska väntrummet (som de stängde) till Flow över en natt.

De visade vägen

Katarina Wettin som sitter med i styrgruppen för projektet delade med sig av några reflektioner i Capio S:t Görans tidning Communicare:

”Vi blev nästan chockade av hur snabbt förändringen gick. Vi instruerade de patienter som kom för drop-in besök hur de i chatten startar sitt besök genom att fylla i ett frågeformulär om sina besvär. Många patienter blir helt hjälpta i chatten medan andra kan behöva ett kompletterande fysiskt besök eller kanske provtagning. Självklart har vi kvar möjligheten för patienter som inte kan söka digitalt att använda alla tidigare kanaler och tjänster.”

”Väldigt många vill ha hjälp på morgonen. Nu kan vi fördela kontakterna över en längre tid under dagen där patienterna svarar när det passar. Som vårdpersonal i chatten kan du ha upp mot 10–15 vårdkontakter igång samtidigt, vilket är omöjligt i telefon eller i den fysiska vården. Man kan också bjuda in en eller flera kompetenser i chatten och den kan fungera som en digital ”rondning”.”

”Ökad tillgänglighet, vård på rätt nivå, hög kvalitet med standardiserade frågeformulär och råd till patienterna. Allt detta har man uppnått med oförändrade resurser. Dessutom upplever personalen att arbetsmiljön har blivit bättre.”

 

  • Antalet fysiska drop-in-patienter har minskat med 73% (alla yrkesgrupper)
  • Antalet diagnossatta kontakter bland vårdpersonal har ökat med 30%
  • Andelen patienter som bedöms inom vårdgarantin (3 dagar) har ökat från 94% till 97%
  • Antalet inkommande telefonsamtal har minskat med 38% jämfört med motsvarande period förra året
  • Alla i chatten får svar samma dag och telefontillgängligheten har samtidigt ökat till 93%
    (från 79% innan införandet av Flow)
  • Väntetiden är i genomsnitt 30 minuter för patienten under tjänstens öppettider (8-15)

 

Bättre Besök – en digital anamnes inför telefonsamtalet på patientens vårdcentral som patienten fyller i innan hon/han blir uppringd av sjuksköterskan för guidning

Resan med Capio började i slutet av 2016, där ett nära samarbete med Capio Närsjukvård ledde till Doctrins första produkt, Bättre Besök – där patienten beskriver sina symtom och förväntningar i ett intelligent frågeformulär i anslutning till telefonsamtal med triagesjuksköterska och inför läkarbesök. Bättre Besök används idag på cirka 90 vårdcentraler runtom i Sverige.

 

Capio Go – ett centralt digitalt vårderbjudande med koppling till fysiska vården via patientens egen vårdcentral

Ny teknik och människors behov av tillgänglig vård har lett till en snabb etablering av heldigitala vårdgivare. Idag vill man själv kunna välja hur och när man ska kontakta sin vårdgivare. För Capio var det självklart att erbjuda sina patienter vård i dessa nya kanaler och att dessutom koppla det till de 104 vårdcentralerna runt om i landet. Därför lanserades Capio Go maj 2017, där man erbjuder patienter digifysisk vård med hjälp av Doctrins plattform Flow.

Capio Go är en nationell digital plattform, tillgänglig för alla patienter. Deras motto är: ”Digitalt när det är möjligt - fysiskt när det behövs”. Patienten kan påbörja sin vårdresa när som helst under dygnet genom att fylla i sina symtom i Flows digitala formulär. Många patienter får den hjälp de behöver i det digitala mötet medan andra behöver kompletterande provtagning eller undersökning på en vårdcentral.

Nya arbetssätt med patienten i fokus

Capio Go har använt plattformen för att bygga upp nya arbetssätt som utgår från patientens perspektiv, där patientens föreställningar, farhågor och förväntningar har en avgörande roll i patientmötet. Det digitala vårdmötet sker framförallt genom chatt men vid behov kan patienten skicka bilder eller koppla på video. Om patienten är i behov av fysisk undersökning hänvisas hon eller han vidare till den vårdcentral de är listade på genom integrering med telefonisystemet TeleQ där den digitala anamnesen följer med.

Formulären och det nya arbetssättet har möjliggjort standardisering av vårderbjudandet, där de har lagt in frasmallar för chatten med färdiga patientråd.

De har integrerat plattformen med Capios standardiserade journal som inkluderar förvalda labprover och läkemedel som omedelbart är läsbart för både patienten och andra vårdgivare. Det textbaserade mötet har också öppnat upp möjligheter till individuell feedback i inskolning, uppföljning och fortbildning. Capios standardiserade medicinska processer resulterar i evidensbaserad, rättvis, god och säker vård online med avstamp i Doctrins formulär.

  • Capio Go tilldelades Guldskalpellen 2018 av Dagens Medicin som årets förnyare inom den svenska sjukvården
  • 95% av patienter kan rekommendera Capio Go (2018)