Doctrin Access

Det enklaste sättet att digitalisera din verksamhet

Med Doctrin Access förbättras tillgängligheten för patienten samtidigt som vårdpersonalen får en lugnare och mindre stressad arbetsmiljö. Den digitala ingången integreras via er hemsida eller telefonisystem. Det betyder att patienten kan påbörja sitt ärende när som helst utan att det kräver resurser från er.

Välj ditt medicinska paket bland våra 700  formulär utformade för att förenkla anamnesupptagningen och skapa en bättre förberedd vårdkontakt. Den medicinska anamnesen omsätta automatiskt till en lättöverskådlig rapport som möjliggör medicinska beslut på kort tid.

Vi erbjuder en intuitiv och lättanvänd plattform som är enkel att komma igång med oavsett tidigare digital erfarenhet.  Vårt erfarna förändringsledningsteam utbildar och guidar för en lyckad digitaliseringsresa.

I plattformen ingår alltid  effektiva och säkra kommunikationsverktyg via chatt eller video. Automatiserad onboarding för patient och automatiserade frasmallar sparar tid för vårdpersonal så att vårdkontakten kan ägnas åt det som skapar värde för patienten, oavsett om kontakten påbörjas av patient eller vårdpersonal.

Du får tillgång till realtidsdata över kontaktorsaker och flöden för att underlätta kontinuerlig utveckling och förbättring.

Det här får du alltid med Doctrin Access

Group-3

En unik URL för dina patienter att kontakta dig digitalt via hemsida eller telefonisystem

Group-3

Säker identifiering med BankID

Group-3

Situationsanpassad anamnesinsamling som automatiskt omställs till en medicinsk rapport

Group-3

Kopieringsfunktion för att underlätta journalanteckning

Group-3

Medicinskt säker kommunikation via chatt eller video initierat av patient eller vårdpersonal

Group-3

Utskicksfunktion för att påbörja nytt ärende eller schemalägga kommande patientkontakter

Group-3

Automatiserad onboarding för patienten

Group-3

Förskrivna frasmallar för en enkel och smidig chatt

Group-3

Realtidsdata med KPIer i en överblickbar dashboard

Vår medicinska katalog

Välj bland fler än 700 formulär och kombinera Doctrin Access med de alternativ som passar era behov bäst.

Våra övriga paket

Doctrin Collaborate
Group 28-2

Använd kraften i hela din verksamhet genom förenklat samarbete för en smidigare och mer personcentrerad vård.

Doctrin Network
Group 26

Koppla samman vården och förenkla samarbete över enhetsgränser som ett första steg mot en vård fri från barriärer.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Vår plattform används på mer än 250 vårdenheter varje dag