Doctrin Collaborate

Tillvarata kraften i hela din verksamhet

När det blir enklare för din personal att samarbeta blir arbetet mer givande och tiden mer värdeskapande.

Med Doctrin Collaborate kan du enkelt sätta upp flöden så att dina patienter kommer till rätt person och profession utifrån sökorsak. Genom att bjuda in kollegor eller lämna patienten vidare till rätt person inom din enhet blir samarbetet sömlöst och smidigt för både patient och vårdpersonal.

Dessutom ger team-chatten utrymme att på enkelt sätt kommunicera kring patientärenden där flera professioner eller specialiteter behövs för en mer personcentrerad vård.

Med bättre överblick och kontroll över patientflöden blir det desto lättare att vägleda patienten till samma vårdperson med högre kontinuitet som resultat.

Det här får du alltid med Doctrin Collaborate

All funktionalitet i Doctrin Access ingår  i Doctrin Collaborate.

Dessutom får du:

Group-3

Automatisk routing baserat på sökorsak för en smidig triagering där patienten kommer till rätt vårdnivå och person

Group-3

Automatisk sign-posting för en användarvänlig och resurseffektiv onboarding

Group-3

Funktionalitet för “Bjud in” och “lämna över ärende” som ger sömlösa och smidiga flöden för både personal och patient

Group-3

Team-chatt för varje patientärende som underlättar samarbete för patienter som behöver flera professioner eller specialiteter

Vår medicinska katalog

Välj bland fler än 700 formulär och kombinera Doctrin Access med de alternativ som passar era behov bäst.

Våra övriga paket

Doctrin Access
New Project-4

Det enklaste sättet att digitalisera din verksamhet för ökad tillgänglighet och effektivitet.

Doctrin Network
Group 26

Koppla samman vården och förenkla samarbete över enhetsgränser som ett första steg mot en vård fri från barriärer.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Vår plattform används på mer än 250 vårdenheter varje dag