Doctrin och Capio Närsjukvård utvecklar artificiell intelligens för sjukvården tillsammans med KTH och Lunds Universitet

Doctrin och Capio tar nästa steg i sin gemensamma ambition att leda utvecklingen av framtidens sjukvård. Tillsammans med KTH och Lunds Universitet kommer de att utveckla artificiell intelligens som ger rekommendationer till vårdpersonal om hur patienter kan triageras, diagnostiseras och behandlas.

Doctrin utvecklar digitala verktyg för vårdgivare och har tidigare utvecklat en intelligent lösning för att samla in patientens sjukdomshistoria. Patienten svarar på frågor om sina besvär direkt i mobilen och vårdgivaren kan använda svaren för att prioritera vårdbehov och ställa diagnos. Verktyget är utvecklat tillsammans med vårdkoncernen Capio.

Som ett nästa steg kommer Doctrin och Capio att gemensamt utveckla ett beslutsstöd baserat på artificiell intelligens. Genom insamling och analys av patientens besvär och medicinska riktlinjer och vårdresultat kan verktyget ge rekommendationer om prioritering, diagnos och behandling. Syftet är att höja kvaliteten i medicinska beslut, förenkla arbetet för vårdpersonal, och säkerställa att alla patienter får rätt vård i rätt tid.

”Det här är ett naturligt nästa steg i vår strävan att förbättra sjukvården. Det finns ett stort värde i att samla in och strukturera patientens sjukdomshistoria. När våra verktyg dessutom kan ge rekommendationer baserat på denna information har vi tagit ett stort kliv mot framtidens sjukvård.”, säger Magnus Liungman, vd på Doctrin

Utvecklingen sker tillsammans med KTH, som bistår med kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning, samt Lunds Medicinska Fakultet vid Lunds Universitet, som står för den vetenskapliga utvärderingen. Innovationsmyndigheten Vinnova kommer att delfinansiera utvecklingen med ett bidrag på 1,9 miljoner kronor.

”Att utveckla beslutsstöd som förbättrar för våra patienter och underlättar för våra medarbetare är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi tror att den här satsningen har stor potential att utveckla hur vi bedriver sjukvård.” säger Daniel Olsson, vice Affärsområdeschef, Capio Närsjukvård.

Posted in ,