doctrin-mynewsdesk-image-193.png
24 september 2020

Digifysisk vård är här för att stanna – över en miljon patientärenden via Doctrins plattform

Doctrin fortsätter visa mätbara resultat till en växande målgrupp. På endast fyra års tid har över en miljon patientärenden hanterats via den digitala plattformen med en genomsnittlig patientnöjdhet på 93 procent. Åldersfördelningen hos patienterna överensstämmer med befolkningen i stort, med den äldsta patient som fått vård via plattformen på över 100 år och den yngsta under en månad. Ett kvitto på den digifysiska vårdmodellen och dess tillgänglighet för alla patienter oavsett ålder.

Doctrin grundades 2016 med syftet att radikalt förbättra sjukvården genom värdeskapande automatisering och intelligent digitalisering. Detta har resulterat i omfattande förändringsarbeten hos några av landets största vårdgivare, vars fysiska kapacitet har kompletterats och utvecklats med hjälp av digitalisering. Efter implementering av Doctrins verktyg kan verksamheter se tydliga effektivitetsvinster med över 30 procent fler patientkontakter per timme, en förbättrad kontinuitet på 20 procent samt medarbetare som konstaterar minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.

“Vi tror på den digifysiska modellen just för att den tar till vara på sjukvårdens mänskliga kompetens och infrastruktur, snarare än att ersätta den. Vad digitalisering också kan tillföra är en högre grad av tillgänglighet och effektivitet än vad enbart fysisk vård kan.” säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD Doctrin och läkare. “Våra kunders vilja till förändring samt deras räckvidd ut mot en stor del av Sveriges patienter har gjort att vi på denna korta tid har behandlat över en miljon vårdmöten. Vår plattform och dess medicinska innehåll gör att patienter oavsett ålder, från spädbarn till åldrar över 100, kan få hjälp genom patientresan, vilket vi tycker är en viktig del av tillgänglighetsarbetet.”

Idag används Doctrins digitala verktyg av flertalet stora vårdgivare i Sverige, Norge och Tjeckien samt i flertalet samarbeten med svenska regioner. Under hösten 2020 expanderade verksamheten till Storbritannien, med målet att ta vidare den digifysiska vården för kortare vårdköer, minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk hälso- och sjukvård. Doctrin utvecklar digitala verktyg för att automatisera processer för befintliga vårdgivare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjda patienter, kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, effektivare resursutnyttjande och mer harmonisk vårdpersonal. Bolaget grundades 2016 av Magnus Liungman och Ashkan Labaf.