doctrin-mynewsdesk-image-199.png
01 juni 2020

Doctrin genomför en riktad nyemission om 83 miljoner SEK för fortsatt expansion

Healthtech-bolaget Doctrin tar in 83 miljoner kronor i Serie B-runda som leds av HealthCap och Swedbank Robur. Totalt har Doctrin nu erhållit 237 miljoner svenska kronor i kapital. Befintliga investerare, såsom HealthCap och Capio, visar även de fortsatt förtroende för bolaget. Kapitalet kommer användas för produktutveckling och expansion för att skapa ytterligare värde för nationella och internationella vårdgivare och försäkringsbolag, Doctrins kunder.

Doctrin är ett hälsoteknikbolag vars plattform hjälper vårdgivare att intelligent digitalisera patientresan för att därigenom skapa ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdekosystem. Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk sjukvård som nås av 2,3 miljoner människor, implementerad på nära 200 vårdenheter, med över 6 000 vårdmedarbetare utbildade i plattformen som hanterar runt en miljon patientärenden per år.

De största kunderna i Sverige är Capio och Praktikertjänst, som tillsammans står för cirka 20 procent av den svenska primärvårdsmarknaden. Doctrins plattform används även för specialistvård av ett flertal av Sveriges främsta vårdgivare som Capio Specialistsjukvård och Ersta Sjukhus, samt för tandvård. Bolaget har även kunder i Norge och Tjeckien. Såväl intresset för bolaget som användandet av plattformen har ökat kraftigt under Covid-19 krisen.

“Behovet av att avlasta och ställa om den redan hårt pressade fysiska vården blir synnerligen märkbart i sviterna av coronaviruset. Doctrins stöd av ett digifysiskt arbetssätt blir en viktig funktion för modern sjukvård som möjliggörare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt hälso- och sjukvårdssystem med patienten i centrum. Vi är väldigt glada att kunna fortsätta driva digitalisering av hälso- och sjukvården med uppbackning av en rad erfarna och långsiktiga investerare”, säger Doctrins VD Markus Lundin.

Kapitalet kommer användas för fortsatt innovation och produktutveckling i syfte att koppla samman primär- och specialistvård samt förenkla samarbetet mellan olika professioner och specialiseringar för ett mer sammanhållet och integrerat vårdekosystem med patienten i centrum. Ett konkret exempel på Doctrins innovationsområden är fortsatt utveckling av den unika datastruktur som med AI möjliggör beslutsstöd vid triage och diagnos för en mer precis och effektiv guidning och behandling av patienter. Därutöver ska Doctrin fortsätta sin internationella expansion.

“Vi har fått väldigt bra respons från investerare. Vi har ett starkt track record där vi har bevisat förbättrad kvalitet och produktivitet hos våra kunder med över 30 procent. Covid-19 har dessutom accentuerat behovet av intelligent digitalisering som både löser frågan om distansvård och stärker kapaciteten i vården”, säger Carlos Lorente, CFO och medgrundare på Doctrin.

“Som långsiktig investerare värdesätter vi ett bolag som Doctrin som tar ett helhetsgrepp kring vårdens utmaningar och som har visat betydande effekter hos sina kunder. Vi är måna att våra investeringar bidrar till den goda samhällsutvecklingen vilket vi ser att vi kommer kunna göra genom Doctrin och den digifysiska transformationen av hälso- och sjukvården”, säger Henrik Carlman och Kristofer Barrett Fondförvaltare på Swedbank Robur.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk hälso- och sjukvård. Doctrin utvecklar digitala verktyg för att automatisera processer för befintliga vårdgivare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjda patienter, kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, effektivare resursutnyttjande och mer harmonisk vårdpersonal. Bolaget grundades 2016 av Magnus Liungman och Ashkan Labaf.