doctrin-mynewsdesk-image-188.png
10 februari 2021

Doctrin lanserar formulär för smidigare vaccinationsflöden

Flertalet av Doctrins kunder jobbar intensivt med att planera och genomföra covid-19 vaccinationer. För att möjliggöra ett fortsatt digifysiskt flöde har Doctrins medicinska team nu utformat tre vaccinationsformulär som kommer att vidareutvecklas i takt med att nationella riktlinjer kring de aktuella vaccinen kommer på plats.

Doctrins plattform för digifysisk vård innehåller en omfattande anamnesbank med situationsanpassade formulär utifrån patientens kön, ålder och sökorsak. Att patienten ges möjlighet att fylla i formulär på förhand ger bättre förberedda vårdkontakter och ett standardiserat underlag för att underlätta vårdpersonalens beslut. Nu lanserar Doctrin tre vaccinationsformulär utformade för önskemål om covid-19-vaccination, frågor om covid-19-vaccination samt som kontroll inför dos 2 av vaccinet.

“Våra kunder har varit och är mycket engagerade i att bidra till att nå de vaccinationsmål som satts upp på nationell nivå. Vi är glada över att kunna hjälpa dem med att möjliggöra ett digifysiskt flöde även för vaccination mot covid, särskilt med tanke på behovet av såväl smittsäkerhet som effektivitet i processerna kring vaccineringen.” säger Anna-Karin Edstedt Bonamy VD Doctrin

De vårdgivare som ska vaccinera för covid-19 använder formulären i sin plattform sedan december månad. Förhandsinformationen kan kontinuerligt uppdateras t ex med information om vilka grupper som prioriteras samt med svar på vanliga frågor om vaccinen.

Frågorna i formulären är i dagsläget utformade i enlighet med nationella riktlinjer samt leverantörers information om de vaccin som godkänts för användning i Sverige, och kommer att anpassas i takt med att informationen i FASS och nationella riktlinjer uppdateras. I kontrollformuläret inför dos 2 inhämtas även information om reaktioner och biverkningar på den första dosen.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande leverantör av digitala lösningar för digifysisk vård. Doctrins plattform gör det lättare att möta, behandla och följa upp med patienten på ett och samma ställe för en mer tillgänglig, sammanhållen och effektiv vård med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjdare patienter, förbättrad vårdkvalitet, effektivare arbete med mindre administration och bättre arbetsmiljö. Bolaget har över 65 medarbetare och är baserade i Stockholm, Polen och Storbritannien. VD Anna-Karin Edstedt Bonamy.