doctrin-mynewsdesk-image-186.png
17 mars 2021

Doctrin lanserar lösning för integrerad hälso- och sjukvård

För att erbjuda sömlösa patientresor och underlätta samarbeten mellan olika delar av vården lanseras nu Doctrin Network. Med Doctrins nya lösning kan vårdpersonal på olika vårdenheter bjuda in personal och guida patienten vidare, utan att göra avkall på patientintegritet eller datasäkerhet.

Ineffektiva processer och långa ledtider inom hälso- och sjukvården beror delvis på att det saknas bra verktyg för samarbete och informationsdelning mellan olika vårdenheter. Doctrin lanserar därför Doctrin Network som syftar till att överbrygga de barriärer som finns i dagens vårdsystem. Doctrins digitala lösningar används redan hos flera av Sveriges största vårdgivare med ca 1,5 miljoner patienter årligen.

Doctrin Network innehåller en översiktsvy där patienten kan se alla nya, pågående och gamla ärenden oavsett hos vilken vårdenhet ärendet ligger. För vårdpersonal blir det möjligt att bjuda in personal från andra enheter i samma ärende eller guida patienten vidare direkt genom digital hänvisning.

Först ut att underlätta samarbetet mellan vårdenheter är Capio. Målet är att ge patienter en ingång till vården så att de kan guidas vidare till rätt vårdnivå utan att behöva upprepa sina vårdbehov eller uthärda långa väntetider.

”Vi vill göra det enklare för patienten att ta sig igenom vad som emellanåt kan vara en ganska snårig djungel av information och vårdnivåer. Med Doctrin Network underlättar vi för patienter som sökt vård att få hjälp att direkt guidas vidare till rätt vårdnivå. Förutom att vi hjälper patienten är detta ett verktyg som ger vårdpersonal tillfredsställelse över att kunna hjälpa till på ett smidigare sätt”, säger Maria Huss, sjuksköterska och verksamhetssamordnare på Capio

  En sömlös patientresa på framsidan förutsätter att det finns en gedigen informationsstruktur på baksidan.

  ”Att patienten får ge sitt samtycke i alla steg har varit en nyckelfaktor för att möjliggöra en integrerad vård som inte förtar utan förstärker patientmakten. Vi har också tagit fram ett användarvänligt, digitalt handslag mellan vårdenheter för att säkerställa att inga patienter faller mellan stolarna, utan att det hela tiden finns ett tydligt patientansvar”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy VD på Doctrin och specialistläkare

   Doctrin Network tas i bruk av Capio i början av mars. Även andra ledande vårdgivare som Praktikertjänst planerar att börja arbeta med Doctrin Network under våren.

   Om Doctrin

   Doctrin är Sveriges ledande leverantör av digitala lösningar för digifysisk vård. Doctrins plattform gör det lättare att möta, behandla och följa upp med patienten på ett och samma ställe för en mer tillgänglig, sammanhållen och effektiv vård med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjdare patienter, förbättrad vårdkvalitet, effektivare arbete med mindre administration och bättre arbetsmiljö. Bolaget har ca 70 medarbetare och har verksamheter i Sverige, Polen, Tjeckien och Storbritannien. VD Anna-Karin Edstedt Bonamy.