doctrin-mynewsdesk-image-209.png
20 februari 2020

Doctrin stärker upp med seniora vårdprofiler

Doctrin har knutit till sig seniora namn som Johan Assarsson, som närmast kommer som VD för Inera och Cristina Petrescu, tidigare chef för Public Healthcare and Welfare på Tieto. I rollen som seniora rådgivare i Doctrins strategiska råd kommer Johan och Cristina att stötta Doctrins arbete med digitalisering av hälso- och sjukvården i Sveriges regioner.

Utöver stora kunder som Capio och Praktikertjänst har Doctrin påbörjat piloter med sex regioner runtom i landet. Doctrins vårdplattform med automatiserad anamnes och kommunikationsverktyg för konsultationer har implementerats på 150 vårdenheter runtom i landet.

Johan Assarsson, tidigare VD Inera

”Utvecklingen av digitala lösningar som möjliggör och underlättar verksamhetsutveckling i praktiken är ständigt prioriterade inom hälso- och sjukvården idag. Privata utförare i vårdsverige var tidigt på detta och övriga vårdsverige är nu mitt i steget att införa motsvarande tjänster. Utvecklingen kommer att gå snabbt till gagn för såväl vårdens personal som för patienterna och jag ser fram emot att få jobba vidare med denna utveckling nu i en annan roll”, säger Johan Assarsson, tidigare VD Inera.

Cristinas tidigare roll som chef för Tietos affärsområde Public Healthcare and Welfare ger henne erfarenhet kring hur man driver storskaliga förändringsprojekt där digitalisering är motorn.

Cristina Petrescu, tidigare chef Public Healthcare and Welfare Tieto.

”Hälso- och sjukvården är en av de branscher som är sist ut att digitaliseras och det är på tiden att det sker framsteg på detta områden. Med den teknik som finns kan man uppnå såväl produktivitetsförbättringar som nöjdare patienter och personal. Vår förhoppning är att regionerna ser potentialen med den nya tekniken och att man nu går från ord till handling”, säger Cristina Petrescu, tidigare chef Public Healthcare and Welfare Tieto.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk hälso- och sjukvård. Doctrin utvecklar digitala verktyg för att automatisera processer för befintliga vårdgivare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjda patienter, kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, effektivare resursutnyttjande och mer harmonisk vårdpersonal. Bolaget grundades 2016 av Magnus Liungman och Ashkan Labaf.