doctrin-mynewsdesk-image-223.png
16 februari 2017

Doctrin tar in 23 mkr från bland andra Norrsken Foundation

”Vi tror att våra verktyg kan vara en viktig del i att möta de utmaningar som svensk sjukvård står inför. Det är därför väldigt roligt att Norrsken Foundation, som vill lösa stora samhällsproblem med ny teknik, har valt att investera i Doctrin”, säger Magnus Liungman, vd och grundare för Doctrin.

Doctrin grundades 2016 och utvecklar e-hälsoverktyg som förbättrar kvaliteten och tillgängligheten för sjukvården genom att öka patienternas delaktighet i vården. Företagets första produkt, Bättre Besök, lanserades under hösten 2016. Bättre Besök är ett intelligent frågeformulär som hjälper patienten att beskriva sina symptom och förväntningar inför ett läkarbesök. Doctrin lanserar inom kort ytterligare verktyg med fokus på digitala vårdbesök.

”Vi kommer använda kapitaltillskottet för att öka utrullningstakten av Bättre Besök och färdigställa våra nya e-hälsoverktyg, som hjälper vårdgivare att möta patienternas behov digitalt”, säger Magnus Liungman.

Utöver existerande aktieägare som deltar i finansieringsrundan, investerar även vårdkoncernen Capio i Doctrin som kommer göra bolagets tjänster tillgängliga för sina 750 000 listade primärvårdspatienter succesivt under 2017. Bland investerarna finns även Norrsken Foundation, som investerar i socialt entreprenörskap med fokus på innovativa tekniska lösningar.

”En av samhällets stora utmaningar är hur sjukvården ska hantera en åldrande befolkning och ökad sjukdomsbörda. Doctrin har en enorm potential att möta dessa utmaningar genom att göra patienterna mer delaktiga i vården, underlätta arbetet för vårdpersonalen och förbättra vårdkvaliteten”, säger Erik Engellau-Nilsson, vd för Norrsken Foundation.


Fakta:

Doctrin AB grundades 2016 och har 11 anställda.

Bolaget har säte i Stockholm.

VD är Magnus Liungman.

För mer information kontakta Magnus Liungman på telefon: 0735-063900.

Om Doctrin

Doctrin strävar efter att hjälpa sjukvården förbättra vårdkvaliteten, tillgängligheten och resurseffektiviteten genom att skapa innovativa tekniska lösningar. Våra verktyg ökar patienternas delaktighet i sin egen vård och möjliggör enkel digital kommunikation mellan vårdgivare och patienter.

Doctrin grundades 2016 och har i dag elva medarbetare med en unik mix av kompetenser, däribland läkare, forskare, IT-utvecklare och processexperter. Gemensamt är att vi alla brinner för samma mål: att hjälpa sjukvården möta dagens utmaningar genom att tillvarata möjligheterna med ny teknik.