doctrin-mynewsdesk-image-197.png
10 juni 2020

Doctrin utser Anna-Karin Edstedt Bonamy till ny VD

Styrelsen i Doctrin AB har idag utsett Anna-Karin Edstedt Bonamy till ny VD för Doctrin. Anna-Karin ersätter Markus Lundin som lämnar sin tidigare VD-roll från den 10 juni och kommer under en övergångsperiod att stå till VD´s förfogande. Bolaget går in i en ny tillväxtfas och den medicinska inriktningen förstärks genom att Anna-Karin Edstedt Bonamy, docent vid Karolinska Institutet utses till ny VD för Doctrin. Anna-Karin är idag chefsläkare på Doctrin, en roll som hon innehaft sedan 2018.

Anna-Karin Edstedt Bonamy har över 20 års erfarenhet från hälso- och sjukvården. Som Doctrins chefsläkare har Anna-Karin varit en nyckelperson för utvecklingen av det medicinska innehållet och arbetet med att förändra sjukvårdens processer som är en förutsättning för att uppnå effektivare och mer integrerade vårdkedjor med patienten i centrum. Som forskare i epidemiologi har Anna-Karin lång erfarenhet av analyser i stora hälsodataregister, vilket varit viktigt för Doctrins produktutveckling.

”Anna-Karin kombinerar en djup förståelse för vårdens utmaningar med förmåga att omsätta kundens behov till lösning. Hon har en tydlig vision för hur digitalisering kan möjliggöra ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem. Hon åtnjuter stort förtroende bland såväl medarbetare, kunder som ägare. Hennes uppdrag blir nu att leda bolaget in i nästa tillväxtfas”, säger Håkan Winberg styrelseordförande Doctrin.

”Hälso- och sjukvården måste liksom andra branscher utvecklas och tillvarata de möjligheter som teknik erbjuder. De senaste åren har jag sett vilka kvalitets- och produktivitetsförbättringar våra kunder kan uppnå genom vår plattform och genom att tillsammans med Doctrin förändra sitt arbetssätt. Det är med ödmjukhet, men också med tillförsikt över hur digitalisering kan möjliggöra en modern sjukvård med ökad tillgänglighet för patienten, bättre kvalitet och ökad produktivitet, som jag tar över som VD för Doctrin” säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Markus Lundin har under det gångna året som VD framgångsrikt ansvarat för den omvandling som initierades våren 2019. Samtidigt har nyttan för Doctrins nuvarande kunder utvecklats och förbättrats. Markus kommer att stå till VDs förfogande under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig överlämning till Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk hälso- och sjukvård. Doctrin utvecklar digitala verktyg för att automatisera processer för befintliga vårdgivare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjda patienter, kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, effektivare resursutnyttjande och mer harmonisk vårdpersonal. Bolaget grundades 2016 av Magnus Liungman och Ashkan Labaf.

Doctrin appoints Anna-Karin Edstedt Bonamy as new CEO.pdfDoctrin utser Anna-Karin Edstedt Bonamy till ny VD.pdf