doctrin-mynewsdesk-image-213.png
04 februari 2020

Medicinskt formulär framtaget för coronaviruset (2019-nCoV)

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset (2019-nCoV) har Doctrins medicinska team, med specialister i allmänmedicin, internmedicin och barnläkare, utvecklat ett digitalt medicinskt formulär i Doctrins anamnesverktyg.

“Digitala kanaler lämpar sig särskilt väl för en första bedömning av patienter med smittsamma sjukdomar, eftersom vi då undviker att patienter uppsöker den fysiska sjukvården där de riskerar att smitta ner andra patienter”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, chefläkare Doctrin.

Det digitala formuläret är utformat för patienter som har riskfaktorer för att vara smittade samt upplever symtom på infektion som överensstämmer med det nya coronaviruset; förkylning, feber, hosta och andfåddhet.

“De patienter som bedöms vara i behov av vård och har en allvarlig smittsam sjukdom kan via den digitala kanalen få hjälp att komma i kontakt med den fysiska sjukvården om de behöver det, men på ett sätt som minskar risken för att fler ska bli smittade”, fortsätter Anna-Karin.

Vid utveckling av ett nytt anamnesformulär utgår Doctrins läkare från befintlig medicinsk evidens och validerade källor. Vårdgivarna väljer därefter själva vilka frågeformulär de vill tillgängliggöra till sina patienter via vårdplattformen. I skrivande stund har ett antal vårdgivare valt att koppla på frågeformuläret och det finns således tillgängligt för de patienter som söker på symtom typiska för det nya coronaviruset.

För patienter som känner oro hänvisar vi i första hand till 1177 och Folkhälsomyndigheten där man kan läsa mer om det nya coronaviruset innan man söker vård. 

Om Doctrin

Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk hälso- och sjukvård. Doctrin utvecklar digitala verktyg för att automatisera processer för befintliga vårdgivare för ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdsystem med patienten i centrum. Dokumenterade resultat är nöjda patienter, kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, effektivare resursutnyttjande och mer harmonisk vårdpersonal. Bolaget grundades 2016 av Magnus Liungman och Ashkan Labaf.