VÅRA LÖSNINGAR

VÄRDET AV VÅRA VERKTYG

Dator-läkare

Bättre medicinsk kvalitet

  • Mer relevant medicinsk info samlas in
  • Fler patienter får rätt vårdnivå direkt
  • Bättre uppföljning och feedback
Laptop-sjuksköterska

Bättre resurs-utnyttjande

  • Tidsbesparing vid anamnestagning
  • Högre andel egenvård
  • Kortare digitala besök ersätter fysiska
Brownhaired girl working from bed in pyjamas

Nöjdare och mer delaktiga patienter

  • Bättre tillgänglighet till vård
  • Ökad delaktighet i sin egen vård
  • Ökad upplevelse av att “bli sedd”
  • Mer förberedd vårdgivare

VÅR FILOSOFI ÄR INTELLIGENT DIGITALISERING

Digitalisering ger fantastiska möjligheter att förbättra sjukvården, men bara om det görs på rätt sätt.
Därför har vi ett par principer när vi designar våra lösningar:

arrow-white

Helhetsperspektiv

Vi skapar inte lösningar för vissa patientgrupper eller viss typ av vård. Våra lösningar är istället anpassade för hela vårdsystem, där alla patienter, alla sökorsaker och alla steg i patientresan omfattas.

dart-white

Lägsta effektiva hanteringsnivå

Alla steg i patientresan ska ske på lägsta effektiva hanteringsnivå. Det betyder att vissa moment kan automatiseras om kvaliteten och patientupplevelsen är lika bra eller bättre. Det betyder också att traditionella patientmöten många gånger är mest effektivt.

sign-white

Stöd för prioritering

Digitala verktyg ger möjlighet till förbättrad tillgänglighet. Samtidigt ställs ännu större krav på att vårdens resurser används på bästa sätt så att alla patienter kan få rätt vård i rätt tid. Därför är stöd för effektiv prioritering, eller triagering, viktigare än någonsin.

database-white

Integration mot andra system

Vår målsättning är att våra verktyg ska vara integrerade med alla system som gör det enklare för såväl patienter som vårdpersonal. Det innebär till exempel integrationer mot telefonisystem och journalsystem.

Så fungerar våra lösningar

Våra verktyg möjliggör för vårdgivare att prioritera, behandla och följa upp med patienter, säkert och tryggt på distans. Vi erbjuder så kallade "white lable" lösningar där det är vårdgivarens namn och formspråk och som möter patienten. Våra verktyg är CE-märkta

1

En gemensam digital ingång till vårdgivaren

Med våra lösningar kan patientens resa alltid börja digitalt. Vårdgivaren kan erbjuda en digital ingång för alla patienter och alla sökorsaker - oavsett om själva konsultationen sker digitalt eller fyriskt. Det enda som krävs är en webbläsare och BankID.

10

Patienten skapar själv sin sjukdomshistoria

Med vårt anamnesverktyg kan patienten i lugn och ro skapa sin egen kompletta sjukdomshistoria. Vår verktyg innehåller över 100 000 frågor och 70 sökorsaker. Verktyget är svarsdrivet vilket innebär att frågorna anpassas efter patientens individuella situation.

11

Bättre prioritering av vårdbehovet

Med hjälp av patientens sjukdomshistoria får vårdgivaren ett mer heltäckande och mer medicinskt relevant beslutsunderlag för att kunna avgöra patientens vårdbehov och brådskandegrad, oavsett om det rör sig om egenvård eller ett bokning av ett akut besök.

5

Digital rådgivning när det är möjligt

När det är lämpligt kan vårdgivaren ge egenvårdsråd eller genomföra ett digitalt läkarbesök i vår plattform. Kommunikationen sker i första hand genom en chatt, vilket skapar flexibilitet för patienten och ger möjlighet till ökad effektivitet för vårdgivaren.

12

Fysiska besök när det behövs

Vid behov bokas patienten in för ett fysiskt besök sin vårdcentral. Sjukdomshistorien och all annan information följer patienten, vilket ger en bra patientupplevelse samtidigt som vårdgivaren undviker dubbelarbete.

2

Smidig dokumentation

Våra lösningar har flera smidiga stöd för dokumentation - både för patientinformation (t.ex. egenvårdsråd) och för journalföringing (t.ex. sammanställa och överföra information till journalsystemet).

3

Feedback från patienter

Våra verktyg samlar in och sammanställer feedback från patienterna, både i fråga om patienten blivit frisk efter avslutat behandling och hur de upplevt sin kontakt med vårdgivaren.

9

Integrationer med andra system

För att skapa en smidig och sömlös upplevelse för såväl patienter som vårdgivare säkerställer vi tekniska integrationer mot andra system, t.ex. telefonisystem, journalsystem och listningsdatabaser.

RESULTAT I URVAL

%
Patientnöjdhet med digitala läkarbesök
%
Patienter som väljer den digitala ingången till vårdgivaren
Minuter som vårdgivare kan spara vid anamnestagning
%
Patienter som kan slutbehandlas digitalt