Doctrin-lakarkontakt-webbkamera-diagnos-plattform-network

Vårdplattformen som förbättrar sjukvården

Vårdplattformen kopplar samman den digitala och fysiska vården och gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp smidigt och säkert så att patienten får rätt vård i rätt tid.

Design och funktioner skräddarsys utifrån vårdgivarens varumärke så att patienten känner igen sig och är trygg genom hela sin kontakt.

Vårdplattformen är CE-märkt och den medicinska liksom den tekniska säkerheten är av yttersta vikt i allt vi gör.

VI ERBJUDER SMART DIGITALISERING

Vårdplattformen som förbättrar sjukvården

patientresa_doctrin_plattform
SÄKER INLOGGNING
SÄKER INLOGGNING

Trygg och säker inloggning med BankID från mobilen, läsplattan eller datorn.

Ett betydande säkerhetstänk genomsyrar utvecklingen av plattformen och all data överförs krypterat i enlighet med personuppgiftslagen, patientdatalagen och GDPR.

GRUNDLIG ANAMNES
ANAMNES

Patienten kan i lugn och ro fylla i sin anamnes 

Frågorna anpassas utifrån sökorsak, kön, ålder och symtom. Verktyget täcker samtliga kontaktorsaker på en vårdcentral. Doctrins medicinska team jobbar kontinuerligt med vårdpersonal för att säkerställa kvalitet och att frågorna följer allmänmedicinska principer.

ÖVERSKÅDLIG RAPPORT
ÖVERSKÅDLIG RAPPORT

Heltäckande och överskådlig bild av patientens symptom eller kontaktorsak

Rapporten ställs automatiskt samman till en heltäckande och överskådlig sammanfattning av patientens symtom och sjukdomshistoria eller annan kontaktorsak.

RÄTT VÅRDNIVÅ
RÄTT VÅRDNIVÅ DIREKT

Regelstyrd triage för mer precis vård

Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som ska hanteras av vilken profession på vårdcentralen. Utifrån dessa regler sköter Doctrins plattform hänvisning av patientärenden för mer precis vård. 

EFFEKTIVA VÅRDMÖTEN
chatt-video-icon-platform-flow-doctrin
EFFEKTIVA VÅRDMÖTEN

Flexibla vårdmöten via chatt eller video mellan patient och vårdgivare

Vid behov kan patienten skicka bilder eller koppla på video. Det ökar flexibilitet och sparar tid för såväl vårdgivare som patient. Den textbaserade dialogen ger också underlag för kvalitetskontroll och intern uppföljning.

DIGIFYSISK VÅRD
DIGITAL OCH FYSISK VÅRD KOPPLAS SAMMAN

Digitalt när det är möjligt och fysiskt vid behov

Tack vare den chattbaserade kommunikationen och integration med telefonisystem kan fysiska undersökningar eller provtagningar enkelt kopplas in vid behov.

Så fungerar plattformen

anamnes-mobil-doctrin
TRYGG OCH SÄKER INLOGGNING

Vårdplattformen låter patienten påbörja sin vårdkontakt när och var som helst, direkt i mobilen, läsplattan eller datorn

Patienten loggar in med BankID på mobil, läsplatta eller dator. Därefter fyller patienten i sina symtom och sjukdomshistoria i det digitala formuläret tryggt och säkert utan att det krävs några resurser från vården.

patient-startar-vardkontakt-i-mobil-doctrin
ANAMNES, SMIDIG INSAMLING AV SYMTOM

Verktyget är intelligent då frågorna automatiskt anpassas efter varje patient. Ett anamnesverktyg i världsklass

Patienten kan i lugn och ro fylla i sina symtom och sjukdomshistoria utan att det tar resurser från vården. Frågorna anpassas dynamiskt utifrån sökorsak, kön, ålder och symtom och täcker in samtliga orsaker till kontakt med en vårdcentral. Doctrins läkare har tillsammans med externa läkare och andra vårdprofessioner utarbetat högsta kvalitet på frågorna som är systematiskt framtagna utifrån validerade kunskapsstöd.

doctrin-vårdpersonal-minskad-adminstration-kortare-vårdköer-liggande
ÖVERSKÅDLIGT BESLUTSUNDERLAG

Vårdpersonal får automatiskt en heltäckande och lättöverskådlig bild

Den medicinska rapporten sammanställs automatiskt baserat på patientens anamnes och kontaktorsak. Den ger en överskådlig och heltäckande sammanfattning av varför patienten kontaktat vårdgivaren, symtom och sjukdomshistoria. Rapporten kan användas som beslutsunderlag för vårdnivå, diagnos och behandling samt underlättar för dokumentation.

doctrin-kontakt-barnläkare-förälder-flicka-läkarbesok
RÄTT VÅRD I RÄTT TID

Automatisk guidning av patienten till rätt vårdnivå för att hitta rätt från början

Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som behandlas digitalt och vilka som bör behandlas fysiskt. Utifrån uppsatta regler sköter vårdplattformen hänvisning av patientärenden för effektivare triage med tidsbesparing för vårdgivaren. Vårdplattformen kan således konfigureras för att anpassas efter vårdgivarens behov och patientflöden.

doctrin-patient-chatt-hemma-doctrin-anamnes-vardcentral
EFFEKTIVARE VÅRDMÖTEN MED FLEXIBILITET

Chatt mellan patienten och vårdgivaren för mer flexibla och effektiva vårdmöten

Vårdmötet sker genom asynkron chatt utan att patienten eller vårdgivare behöver kommunicera vid samma tidpunkt eller plats. Vid behov kan patienten skicka bilder eller koppla på video. Det ökar flexibilitet och sparar tid för såväl vårdgivare som patient. Textbaserade dialogen ger också underlag för kvalitetskontroll och intern uppföljning.

Maskot
SÄKRARE ÖVERLÄMNINGAR för vårdpersonal

Vårdplattformen samlar symtom, sjukdomshistoria och dialog på ett ställe i ett format klart för dokumentation

Vårdgivaren kan enkelt hänvisa patienten vidare till kollegor eller andra professioner. Anamnesen följer med patienten i vårdsystemet. För vårdgivaren innebär det effektivare samarbete och säkrare överlämning. Patienten får bättre inblick och kontroll över sin vård.

vårdpersonal-mote-doctrin
STANDARDISERAD INFORMATIONSINSAMLING

Användardata som underlag för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring

Vårdplattformen samlar in och presenterar verksamhetsinformation i ett överskådligt gränssnitt för att förenkla verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättringar.

Doctrin-site-Tool-Customize
EN FLEXIBEL WHITE LABEL-LÖSNING

Vårdplattformen kan anpassas till kundens unika behov där gemensamma lösningar blir deras egna

Vårdplattformen möjliggör den flexibilitet man behöver då alla verksamheter ser olika ut. Den breda kundgruppen visar att det är möjligt. Produkten är under ständig utveckling och Doctrin jobbar nära kund för att ta fram nya lösningar.

ce-icon
CERTIFIERAT
Doctrins vårdplattform är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR).