Prtj-case-huvudbild-l

Praktikertjänst – Sveriges största vårdkoncern digitaliserar sina vårdcentraler för att förbättra effektivitet och tillgänglighet

Praktikertjänst är en av Sveriges största vårdkoncerner med cirka 80 vårdcentraler runtom i landet. Så hur utnyttjar man styrkan av att vara lokalt etablerad samtidigt som man möter patientens förväntan på vård ett knapptryck bort? Och går det att kombinera effektivitetsvinster och tillgänglighet genom digitala kanaler med den kontinuitet som den fysiska vården erbjuder?

 

Praktikertjänst har sedan augusti 2018 implementerat Doctrins plattform, och planen är att vara igång på 30 vårdcentraler fram till sommaren 2019. De initiala resultaten är goda med nöjda patienter och vårdgivare.

 

  • Patienterna är oerhört positiva och ger den digitala tjänsten 3.52 av 4 i betyg
  • Vårdgivare är positiva till plattformen och 75% vill rekommendera den till sina kollegor
  • Praktikertjänst har precis passerat 15,000 digitala kontakter i plattformen (juli 2019) och volymerna ökar kontinuerligt

 

God vård på ett effektivare sätt

Praktikertjänst inledde sin digitaliseringsresa genom att implementera Doctrins digitala plattform på sina existerande vårdcentraler. Det är inte ovanligt att vårdcentralerna är så överbelastade att de inte kan ta emot fler listade patienter. Fokuset för digitaliseringen är därför att erbjuda patienter god vård men på ett effektivare sätt som kräver mindre resurser, för att underlätta för personal, minska stress och förbättra arbetsmiljön.

Patienter blir mer delaktiga i sin vård

Ett typiskt patientärende påbörjas digitalt, där patienten väljer en av över 250 sökorsaker. I de fall ärendet även kan slutbehandlas digitalt görs detta, medan det i de fall det behövs en fysisk undersökning är smidigt att boka in patienten direkt. Antingen kan samma läkare som hanterat det digitala ärendet genomföra den fysiska undersökningen, alternativt kan patienten bokas in hos läkaren som han eller hon är listad hos för bibehållen kontinuitet.

Högre tillgänglighet

Alla personalgrupper arbetar i plattformen på Praktikertjänsts vårdcentraler, med alla typer av sökorsaker. Målbilden är att du som patient ska kunna använda Praktikertjänst24 som din väg in till vårdcentralen oavsett vad du söker kontakt för. Vårdcentralerna styr själva digitaliseringen, där plattformen, vad patienten söker för, vilka personalgrupper som arbetar digitalt och arbetssätt anpassas efter den enskilda enhetens förutsättningar och behov.