Plattformen som förbättrar vården

Vårdens resurser räcker inte till – det vill vi ändra på

Med bakgrund från vården drivs vi av att lösa vårdens brist på resurser. Vårt medicinska innehåll och digitala lösningar effektiviserar kommunikation och samarbete så att det blir enklare att hjälpa fler.

Vår plattform stödjer hela patientresan

Patienten tar kontakt (1)
Patienten kan påbörja sin vårdkontakt när och var som helst

Oavsett sökorsak eller tid på dygnet är en första digital kontakt alltid tillgänglig.

Säker inloggning (1)
Trygg och säker inloggning med BankID

Säkerhet genomsyrar utvecklingen och all data överförs krypterat i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Grundlig anamnes (1)
Patienten kan i lugn och ro fylla i sin anamnes

De dynamiska formulären anpassas till sökorsak, kön, ålder och symtom för en situationsanpassad och personcentrerad anamnes.

Överskådlig rapport (1)
Heltäckande och överskådlig medicinsk rapport

Anamnesen ställs automatiskt samman till en heltäckande och överskådlig rapport som möjliggör medicinska beslut på kort tid.

Rätt vårdnivå (1)
Rätt vårdnivå för en mer effektiv vård

Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som ska tas emot av vilken profession, så att varje patientärende triageras till rätt vårdnivå.

Effektiva vårdmöten (1)
Flexibla vårdkontakter via chatt och video

Lättanvända, delvis automatiserade, kommunikationsverktyg oavsett om kontakten påbörjas av patienten eller vårdgivaren.

Utredning, behandling... (1)
Smidigare samarbete för en integrerad digifysisk vård

Förenklat samarbete och kommunikation mellan enheter med intakt datasäkerhet ger effektivare flöden och en mer personcentrerad vård.

Vår plattform stödjer hela patientresan

plusicon
Patienten kan påbörja sin vårdkontakt när och var som helst

Oavsett sökorsak eller tid på dygnet är en första digital kontakt alltid tillgänglig.

bankid
Trygg och säker inloggning med BankID

Säkerhet genomsyrar utvecklingen och all data överförs krypterat i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

send a checkup
Patienten kan i lugn och ro fylla i sin anamnes

De dynamiska formulären anpassas till sökorsak, kön, ålder och symtom för en situationsanpassad och personcentrerad anamnes.

Anamnesis Report
Heltäckande och överskådlig medicinsk rapport

Anamnesen ställs automatiskt samman till en heltäckande och överskådlig rapport som möjliggör medicinska beslut på kort tid.

Guiding
Rätt vårdnivå för en mer effektiv vård

Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som ska tas emot av vilken profession, så att varje patientärende triageras till rätt vårdnivå.

Digital Meeting
Flexibla vårdkontakter via chatt och video

Lättanvända, delvis automatiserade, kommunikationsverktyg oavsett om kontakten påbörjas av patienten eller vårdgivaren.

Digiphysical
Smidigare samarbete för en integrerad digifysisk vård

Förenklat samarbete och kommunikation mellan enheter med intakt datasäkerhet ger effektivare flöden och en mer personcentrerad vård.

Det här får du alltid med oss

Group-3
Avancerat medicinskt innehåll

Patientens anamnes omsätts automatiskt till en överskådlig rapport som möjliggör snabba medicinska beslut.

Group-3
Förändringsledningsteam

Ni får hjälp med förändringsarbetet av ett dedikerat team som hjälper er att uppnå era mål.

Group-3
Användarvänliga verktyg

Vår plattform är enkel att implementera och lätt att använda oavsett digital erfarenhet.

Group-3
Godkänd medicinteknisk produkt

All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Vårt erbjudande

Välj det paket som passar din verksamhet och kombinera med våra medicinska paket som innehåller mer än 700 dynamiska formulär.

Våra paket

Doctrin Collaborate
02-2

Gör digitaliseringen enkel. Börja med en digital ingång för patienter och smarta samarbetsverktyg för medarbetare.

Doctrin Reach
Ellipse 20-2

Förenkla er utgående patientkommunikation. Med snabb och säker digital kommunikation ersätter ni brev och telefonsamtal.

Doctrin Network
03

Ta ett första steg mot en vård fri från barriärer. Genom att koppla samman vården kan ni förenkla samarbete över enhetsgränser.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Vår plattform används på mer än 350 vårdenheter varje dag