Plattformen som förbättrar vården

Vårdens resurser räcker inte till – det vill vi ändra på

Med bakgrund från vården drivs vi av att lösa vårdens brist på resurser. Vårt medicinska innehåll och digitala lösningar effektiviserar kommunikation och samarbete så att det blir enklare att hjälpa fler.

Vår plattform stödjer hela patientresan

Patienten tar kontakt
Patienten kan påbörja sin vårdkontakt när och var som helst

Oavsett sökorsak eller tid på dygnet är en första digital kontakt alltid tillgänglig.

Säker inloggning
Trygg och säker inloggning med BankID

Säkerhet genomsyrar utvecklingen och all data överförs krypterat i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Grundlig anamnes
Patienten kan i lugn och ro fylla i sin anamnes

De dynamiska formulären anpassas till sökorsak, kön, ålder och symtom för en situationsanpassad och personcentrerad anamnes.

Överskådlig rapport
Heltäckande och överskådlig medicinsk rapport

Anamnesen ställs automatiskt samman till en heltäckande och överskådlig rapport som möjliggör medicinska beslut på kort tid.

Rätt vårdnivå
Rätt vårdnivå för en mer effektiv vård

Vårdgivaren väljer vilka sökorsaker och patientgrupper som ska tas emot av vilken profession, så att varje patientärende triageras till rätt vårdnivå.

Effektiva vårdmöten
Flexibla vårdkontakter via chatt och video

Lättanvända, delvis automatiserade, kommunikationsverktyg oavsett om kontakten påbörjas av patienten eller vårdgivaren.

Utredning, behandling...
Smidigare samarbete för en integrerad digifysisk vård

Förenklat samarbete och kommunikation mellan enheter med intakt datasäkerhet ger effektivare flöden och en mer personcentrerad vård.

Det här får du alltid med oss

Group-3
Avancerat medicinskt innehåll

Patientens anamnes omsätts automatiskt till en överskådlig rapport som möjliggör snabba medicinska beslut.

Group-3
Förändringsledningsteam

Ni får hjälp med förändringsarbetet av ett dedikerat team som hjälper er att uppnå era mål.

Group-3
Användarvänliga verktyg

Vår plattform är enkel att implementera och lätt att använda oavsett digital erfarenhet.

Group-3
Godkänd medicinteknisk produkt

All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Vårt erbjudande

Välj det paket som passar din verksamhet och kombinera det med vårt medicinska innehåll med fler än 700 formulär.

Våra paket

Doctrin Access
New Project-4

Det enklaste sättet att digitalisera din verksamhet för ökad tillgänglighet och effektivitet.

Doctrin Collaborate
Group 28-2

Använd kraften i hela din verksamhet genom förenklat samarbete för en smidigare och mer personcentrerad vård.

Doctrin Network
Group 26

Koppla samman vården och förenkla samarbete över enhetsgränser som ett första steg mot en vård fri från barriärer.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Vår plattform används på mer än 250 vårdenheter varje dag