Vill du veta mer?

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Eller ta kontakt med någon från vårt säljteam

Häni Ashkar

Head of Customer Success

+46 (0)79 100 16 76

hani.ashkar@doctrin.se

Hampus Edin

Key Account Manager

0765014630

hampus@doctrin.se