Hoppa till innehåll

Säkerhet och kvalitet

CE-märkt medicinteknisk produkt med stort fokus på informations- och patientsäkerhet

Doctrin verkar inom hälso- och sjukvården med särskilt höga krav på informationssäkerhet. På Doctrin är informationssäkerhet en prioritet. Vi är ISO/IEC 27001:2013 certifierade, vilket är en internationell standard som beskriver best practice för ett ledningssystem för informationssäkerhet. Denna standard är utformad för att hjälpa organisationer att säkra information på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.

Genom att vara ISO 27001 certifierade visar vi vårt engagemang för att skydda känslig information åt våra kunder.

Läs mer om ISO27001 Läs mer om Doctrins certifiering
The Data Security and Protection Toolkit
VÅR MEDICINTEKNISKA PRODUKT

Doctrin Source

Doctrins plattform tillhandahåller en CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1 under MDD 93/42/EEG, i enlighet med EU-direktivet för medicintekniska produkter. Produkten genererar medicinska rapporter och rekommendationer baserade på patientens anamnes.

I enlighet med övergångsbestämmelserna har vi en pågående certifiering för vår produkt enligt MDR (produktklass IIb), med BSI 2797 som notified body.

Vår produkt utför ingen autotriage, diagnostik eller behandling.

All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Så arbetar vi för att hantera patientrisk

Certifieringar

Genom att erhålla certifieringar säkerställer vi att arbeta best practice för utveckling av mjukvara och riskanalyser.

Riskhantering

Tillsammans med våra kunder arbetar vi kontinuerligt med riskhantering och monitorering. Doctrin följer ISO14971, som är en standard för riskanalys och riskhantering.

Evidens

Vi utgår från oberoende forskning och utvärderar löpande prestanda och säkerhet i vår produkt.


Vill du veta mer?

Tor Moström

Chief Technology Officer


tor@doctrin.se

Tove Karlsson

Head of Medical & QARA


tove@doctrin.se