Hoppa till innehåll

Säkerhet och kvalitet

CE-märkt medicinteknisk produkt med stort fokus på informations- och patientsäkerhet

Doctrin verkar inom hälso- och sjukvården med särskilt höga krav på informationssäkerhet. På Doctrin är informationssäkerhet en prioritet. Vi är ISO/IEC 27001:2022 certifierade, vilket är en internationell standard som beskriver best practice för ett ledningssystem för informationssäkerhet. Denna standard är utformad för att hjälpa organisationer att säkra information på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt.

Genom att vara ISO 27001 certifierade visar vi vårt engagemang för att skydda känslig information åt våra kunder.

Läs mer om ISO27001 Läs mer om Doctrins certifiering
The Data Security and Protection Toolkit
VÅR MEDICINTEKNISKA PRODUKT

Doctrin Source

Doctrins plattform tillhandahåller en CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1 under MDD 93/42/EEG, i enlighet med EU-direktivet för medicintekniska produkter. Produkten genererar medicinska rapporter och rekommendationer baserade på patientens anamnes.

I enlighet med övergångsbestämmelserna har vi en pågående certifiering för vår produkt enligt MDR (produktklass IIb), med BSI 2797 som notified body.

Vår produkt utför ingen autotriage, diagnostik eller behandling.

All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Så arbetar vi för att hantera patientrisk

Certifieringar

Säkerställer att vi arbetar enligt best practice i såväl utveckling av vår plattform som processer.

Riskhantering

Kontinuerligt arbete med riskhantering och monitorering, både inom organisationen och tillsammans med våra kunder. Doctrin följer ISO14971, som är en standard för riskanalys och riskhantering.

Evidens

Fokus på oberoende forskning och löpande utvärdering av de patientflöden som sker i vår plattform.


Vad våra kunder säger om oss

”Doctrins utvecklings-och kvalitetsgranskning fokuserar på patient- och informationssäkerhet samt erbjuder en medicinteknisk produkt med beprövad teknik, vilket var ett viktigt krav när vi valde leverantör.”


Åsa Larsson

Verksamhetschef, Sjukvård

Bitr sjukhuschef

”Doctrin är en viktig digitaliseringspartner för Capio, med en säker plattform som vilar på en stabil medicinsk grund. Samarbetet möjliggör effektivare vård, ökad patientdelaktighet och strategisk samverkan för framtidens hälso- och sjukvård.”

Daniel Olsson
CIO

”Doctrins plattform ger våra verksamheter möjlighet att arbeta utifrån vård efter behov, styra på kontinuitet i vårdkontakten och ge 100 procent tillgänglighet. Detta ger oss förutsättningar att ge en patientsäker och långsiktigt hållbar vård inom Praktikertjänst.”

Julia Schou
Avdelningschef Verksamhetsutveckling
Hälso- och sjukvård

Vill du veta mer?

Tor Moström

Chief Technology Officer


tor@doctrin.se

Tove Karlsson

Head of Medical & QARA


tove@doctrin.se