Hoppa till innehåll
Smart anamnesupptagning

Kraftfulla anamnesrapporter som ger er beslutsstöd direkt

Doctrins smarta anamnesupptagning särskiljer sig med ett gediget medicinskt innehåll och flexibla formulär. Det ger utrymme för det mänskliga mötet och tillåter er att automatisera de processer som skapar mest värde för er.

Vad är smart anamnesupptagning?

För att kunna ge rätt vård direkt till den som söker vård digitalt behövs bra beslutsunderlag. Det möjliggörs med Doctrins smarta anamnesupptagning som består av två delar: en CE-märkt medicinteknisk produkt, Doctrin Source, samt ett  medicinskt innehåll med över 1000 formulär.

Ett marknadsledande beslutsstöd för dig som arbetar inom vården, oavsett verksamhet.


Hur det fungerar

1

Kontakt initieras

Patienten eller vårdgivaren tar digital kontakt och startar ett ärende.

2

Informationsinsamling

Patienten får fylla i ett dynamiskt formulär anpassat till sökorsak, kön, ålder och symtom för en personcentrerad och situationsanpassad anamnes.

3

Rapport som ger beslutsstöd direkt

Patientens svar sätts automatiskt samman till en heltäckande rapport. Rapporten visas för både patient och vårdersonal i Doctrin – och följer med patienten genom hela vårdresan.

Varför välja Doctrin för anamnesupptagning?

Gedigna medicinska rapporter som ger bra beslutsunderlag

Kom igång direkt med färdigt medicinskt innehåll

Fullt anpassningsbar anamnes- och informationsinsamling efter behov

En medicinsk rapport som följer med hela patientresan

Effektiviserar hanteringen av administrativa ärenden

Styr ärenden till önskad profession på enheten eller i organisationen

Så arbetar vi med vårt medicinska innehåll

Det medicinska innehållet är kärnan i Doctrins kommunikationsplattform. Vårt medicinska team har erfarenhet från vården och jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt medicinska innehåll tillsammans med våra kunder och användare. Idag har vi ett omfattande bibliotek med över 1000 medicinska formulär som ständigt kvalitetssäkras och utvecklas. 

Läs mer om våra medicinska formulär

Vanliga frågor och svar