Hoppa till innehåll

Välj det paket som passar din verksamhet bäst

Doctrin Collaborate

Implementera en digital ingång och anamnesupptagning

Det enklaste sättet att digitalisera er patientkommunikation och samarbeta internt
Doctrins plattform som bland annat inkluderar:

Digital ingång för patienter med säker inloggning

Automatiska frågeformulär för patient att fylla i

Anamnesrapporter

Chatt och video

Doctrin Reach

Initiera och automatisera patientkommunikation

Förenklar vårdlagets envägs- och tvåvägskommunikation med patient
Allt som ingår i Collaborate, samt:

Digitalt och säkert utskick till patienter som exempelvis testresultat eller kallelser

Frågeformulär för uppföljning av till exempel kroniska sjukdomar

Skicka samma information till flera patienter i ett klick

Doctrin Network

Samarbeta mellan enheter och lämna över ärenden

Tar integrerad hälso- och sjukvård till nästa nivå
Allt som ingår i Reach, samt:

Lämna över patient till annan enhet direkt med hjälp av BankID

Kommunicera med kollegor inom och utanför enheten

Lämna över ärendet till annan enhet

Vill du läsa mer om vilka funktioner som finns i Doctrins plattform?

Anamnesupptagning Collaborate Reach Network
Digital ingång för patienter via webb och telefonisystem
Säker inloggning
Automatiska frågeformulär
Anamnesrapporter
Medicinskt innehåll med formulär
Kommunikationsverktyg Collaborate Reach Network
Chatt med frasmallar, frågeformulär och bild
Videosamtal
Rangordna ärende, med prioritetssiffra
Teamchatt
Kontrolltorn, data för medarbetare i realtid
Automatisk styrning av ärende till yrke
Automatiska informationstexter
Kommunikation med patient
Av- och ombokning med djuplänkar
Notifikationer via SMS eller e-post
Utskick, kontakta patient
Anpassad uppföljning för årskontroller för till exempel kroniska sjukdomar
Utskick till flera Add-on Add-on Add-on
Mötesrum (samlas flera i ett videosamtal) Add-on Add-on Add-on
Samarbetsverktyg Collaborate Reach Network
Bjud in kollega internt
Lämna över ärende till kollega internt
Föreslå annan enhet direkt till patient
Bjud in kollega från annan enhet
Lämna över till annan enhet
Teamchatt, över enheter
Automatisk överlämning till annan enhet
Analysverktyg i realtid:
Inklusive följande datapunkter
Collaborate Reach Network
Patientnöjdhet
Kontaktorsaker
Hantering av ärenden
Patientdemografi
Antal patientinitierade fall
Antal vårdgivarinitierade ärenden
Ärendefördelning per dag och timme
Väntetidsstatistik
Uppgifter om ärendes varaktighet
Avhoppsstatistik
Uppgifter om ärendeutfall
Videosamtalsstatistik
Patientflöde över yrken
Antal avslutade ärenden per yrke
Support och implementeringsstöd Collaborate Reach Network
Personlig onboarding och utbildning av arbetssätt Add-on Add-on Add-on
Doctrins Helpcenter och FAQ
Support
INTEGRATIONER OCH API:ER

Integrera Doctrin mot era befintliga system

Doctrins plattform integrerar mot flera av vårdens populära system och lösningar. Vi erbjuder också API:er med möjlighet att hämta data för till exempel analyser och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss gärna för att få mer information om hur vi kan integrera Doctrin i er befintliga IT-miljö.


Vill du veta mer om Doctrin?

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.