Hoppa till innehåll
Analysverktyg och dashboards

Möjliggör datadriven verksamhetsutveckling

Med digital ärendehantering får ni full översikt över bland annat hur, när och vilka ärenden som hanteras på er mottagning. I Doctrins plattform kan du se och hämta ut anonymiserad och aggregerad data över ärendehanteringen i realtid.

Hur fungerar Doctrins analysverktyg och dashboards?

I Doctrins analysverktyg får ni tillgång till analys och översikt av anonymiserad och aggregerad realtidsdata. I ett gränssnitt blir det möjligt för dig att analysera, anpassa och effektivisera verksamheten utifrån efterfrågan av vård.

Detta kan ni mäta och utvärdera i Doctrin

Patientnöjdhet

Kontaktorsaker

Hantering av ärenden

Patientdemografi

Antal patientinitierade fall

Antal vårdgivarinitierade ärenden

Ärendefördelning per dag och timme

Väntetidsstatistik

Uppgifter om ärendes varaktighet

Avhoppsstatistik

Uppgifter om ärendeutfall

Videosamtalsstatistik

Patientflöde över yrken

Antal avslutade ärenden per yrke

Så jobbar ni datadrivet i Doctrin

Mät

Alla mottagningens ärenden som hanteras i plattformen samlas i realtid i er dashboard

Analysera

Ni kan löpande följa och utvärdera datapunkter som patientnöjdhet, antal hanterade ärenden och kontaktorsaker

Agera

Möjlighet att fatta datadrivna beslut i verksamhetsutvecklingen

Fördelarna med Doctrins analysverktyg

Trygg datahantering med anonymiserad och aggregerad patientdata

Planera schemaläggning utifrån patientflöden och behov

Möjliggör datadriven verksamhetsutveckling

Tillåter direkt tillgång till egen data i realtid