Hoppa till innehåll
VÅR PLATTFORM

Utvecklad tillsammans med Nordens största vårdgivare

Framtagen av och för vårdens medarbetare

Kommunikationsplattform som underlättar vardagen i vården

Möjliggör en trygg och säker digital kommunikation mellan era patienter och vårdpersonal. Med förbättrad patientkommunikation kan ni öka tillgängligheten för patienter, underlätta personcentrerad vård och samarbete mellan kollegor och enheter.

En förenklad patientkommunikation med Doctrins plattform har bevisad effekt

Kontinuitet

+49%

fler får träffa samma läkare

effektivitet

+33%

fler patienter hanteras per timme

nöjdhet

95%

rekommenderar Doctrin till andra

Vad är Doctrins plattform?

Grundstenarna i plattformen är verktyg för kommunikation, ärendehantering och samarbete. Det förenklar  kontakt mellan patient och vårdpersonal, och underlättar patientens resa genom vården.

Plattformens verktyg för analys och statistik  synliggör efterfrågan på vård. Med APIer och integrationer blir Doctrin en naturlig del av organisationens befintliga IT-miljö.

Vad våra kunder säger om oss

”Doctrin är en viktig digitaliseringspartner för Capio, med en säker plattform som vilar på en stabil medicinsk grund. Samarbetet möjliggör effektivare vård, ökad patientdelaktighet och strategisk samverkan för framtidens hälso- och sjukvård.”Daniel Olsson
CIO

”Doctrins plattform ger våra verksamheter möjlighet att arbeta utifrån vård efter behov, styra på kontinuitet i vårdkontakten och ge 100 procent tillgänglighet. Detta ger oss förutsättningar att ge en patientsäker och långsiktigt hållbar vård inom Praktikertjänst.”Julia Schou
Avdelningschef Verksamhetsutveckling
Hälso- och sjukvård

“Vi har i Doctrin fått en stabil samarbetspartner som vi upplever har en kvalitetsmedveten företagskultur som visar sig på alla nivåer från projekt, utveckling och support till ledning. Samarbetet har fungerat mycket bra då de har varit flexibla och öppna för att utveckla och hitta nya lösningar tillsammans med oss som kund.” Åsa Larsson

Verksamhetschef Sjukvård

Bitr sjukhuschef

Vanliga frågor 
och svar