Hoppa till innehåll
PSYKIATRI

Effektiv patientkommunikation för en personcentrerad psykiatrisk vård

Engagera era patienter med rätt kommunikation i rätt tid

Allt fler vänder sig till psykiatrin med problem kring mental ohälsa.  Psykiatrin står inför en utmaning: att hitta sätt att ge rätt hjälp i rätt tid. För att lyckas krävs en personcentrerad vård som bygger på effektiv och nära kommunikation.

Med Doctrin får ni

Asynkron chatt

Chatt med frasmallar möjliggör effektiv patientkommunkiation

Video

Erbjud videomöten med en eller flera patienter

Digitala utskick

Kontakta och samla information inför ett besök digitalt

Visualisering av skattningsskalor

Samla, autotolka och följ patientens skattningsskalor över tid

Leverera en personcentrerad vård

All patientkommunikation i ett gränssnitt

I en vardag som går upp och ner kan det vara utmanande att hålla koll på tider, vårdplaner och formulär. Doctrins enkla kommunikationsverktyg motiverar och engagerar patienten att delta i sin vård, under hela patientresan. En förutsättning för att leverera en effektiv och personcentrerad vård.

Doctrin passar inom flera områden i psykiatrin

NPF-utredningar

Digitala formulär underlättar NPF-utredningar

Öppenvårdspyskiatrin

Engagera era patienter med rätt kommunikation i rätt tid

Första linjen

Samla vårdlaget kring patienten

Uppföljning av diagnos

Planera och genomför digitala vårdplaner

Visulalisera er data

Utveckla arbetet med skattningsskalor

I Doctrin ges ni möjlighet att på ett enkelt sätt hämta in, automatiskt tolka och visualisera patientens skattningsskalor. I ett gränssnitt ges ni en tydlig överblick kring resultaten nu och över tid.