Doctrin Network

Koppla samman vården till ett ekosystem

Skapa en digital ingång för patienten och tillgängliggör hela ditt vårdekosystem oavsett specialitet eller typ av verksamhet.

Med Doctrin Network ser du till att hela ditt vårderbjudande kommer patienten till godo.

Med sömlösa patientresor mellan olika enheter och en intakt datastruktur tar vi integrerad hälso- och sjukvård till nästa nivå. Tack vare förenklat samarbete och kommunikation mellan enheter förenklas resursallokering och informationskontinuitet.

Detta är ett första steg på väg mot en personcentrerad vård helt fri från barriärer.

Det här får du alltid med Doctrin Network

All funktionalitet i Doctrin Access ingår även i Doctrin Network. Dessutom får du:

Group-3

En digital ingång för patienten som ger tillgång till hela ert vårderbjudande

Group-3

Funktionalitet för att “bjuda in” kollegor och “lämna över ärende” som ger sömlösa och smidiga flöden för både personal och patient genom hela ert vårdekosystem

Group-3

Lättillgänglig översiktsvy där patienten kan se alla sina ärenden inom ert vårdekosystem

Group-3

Team-chatt för varje patientärende som möjliggör dialog och samarbete mellan enheter med fullständigt intakt medicinsk kvalitet och datasäkerhet

Vår medicinska katalog

Välj bland fler än 700 formulär och kombinera Doctrin Access med de alternativ som passar era behov bäst.

Våra övriga paket

Doctrin Access
New Project-4

Det enklaste sättet att digitalisera din verksamhet för ökad tillgänglighet och effektivitet.

Doctrin Collaborate
Group 28-2

Använd kraften i hela din verksamhet genom förenklat samarbete för en smidigare och mer personcentrerad vård.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Vår plattform används på mer än 250 vårdenheter varje dag