Doctrin Network

Koppla samman vården till ett ekosystem

Skapa en digital ingång för patienten och tillgängliggör hela ditt vårdekosystem oavsett specialitet eller typ av verksamhet.

Med Doctrin Network ser ni till att hela ert vårderbjudande kommer patienten till godo.

Med sömlösa patientresor mellan olika enheter och en intakt datastruktur tar ni integrerad hälso- och sjukvård till nästa nivå. Tack vare förenklat samarbete och kommunikation mellan enheter förenklas verksamhetsplanering, schemaläggning och informationskontinuitet.

Ta ett första steg på väg mot en personcentrerad vård helt fri från barriärer.

Det här får ni alltid när ni väljer Doctrin

Doctrin Source

Välj bland våra +700 formulär utformade för att förenkla anamnesupptagningen och skapa en bättre förberedd vårdkontakt. Den digitala anamnesen summeras i en lättöverskådlig rapport som möjliggör medicinska beslut på kort tid.

Doctrin Analytics

Vårt dashboard ger er tillgång till realtidsdata över kontaktorsaker och flöden vilket underlättar schemaläggning och möjliggör kontinuerlig, datadriven verksamhetsutveckling och förbättring.

Doctrin Way

Få en flygande start med bra implementering. Vårt erfarna team utbildar era medarbetare och hjälper er implementera plattformen för att säkerställa att ni får full utväxling på er digitaliseringssatsning.

Plattformen som växer med er

Vår produkt är utvecklad för att kunna anpassas utifrån verksamhet och utmaningar. Jämför våra produktpaket för att hitta den lösning som passar er bäst.

Utforma efter era behov

Vår medicinska katalog innehåller fler än 700 formulär – välj de alternativ som passar era behov bäst.

Fler av våra paket

Doctrin Collaborate
02-2

Gör digitaliseringen enkel. Börja med en digital ingång för patienter och smarta samarbetsverktyg för medarbetare.

Doctrin Reach
Ellipse 20-2

Förenkla er utgående patientkommunikation. Med snabb och säker digital kommunikation ersätter ni brev och telefonsamtal.

Boka en demo

Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.

Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.

Vår plattform används på mer än 350 vårdenheter varje dag