Allt börjar med design – spaning från Sthlm Tech Fest

STHLM Tech Fest gick av stapel i veckan och en av höjdpunkterna var Global Head of Customer Experience på Dropbox, Adrienne Gormley, som öppnade sessionen ”Future of Design / Product”.

I sin inledning belyser hon MGI’s (McKinsey Global Institute) studie som visar att 61% av allt arbete som utförs på ett företag berör management och endast 39% av tiden spenderas på att verkligen utföra arbetet.

På Dropbox talar man om problemet som ”workaboutwork” och belyser det som ett energislukande fenomen som begränsar kreativitet. Jag känner hög igenkänningsfaktor när hon lyfter exempel som ”e-mail management” och strävan efter ”inbox zero”, eller ”meetings about meetings”. ”Workaboutwork” dränerar oss totalt.

Även om det alldeles säkerligen inte finns en enkel lösning på ”workaboutwork”- problemet belyser Adrienne behovet av att hitta ett ”upplyst” arbetssätt.

Vi behöver arbeta smartare, inte hårdare och definitivt inte längre! Lösningarna ligger i design.

Det första området hon tar upp är design av arbetsmiljö – fysisk, virtuell och psykologisk.

Att känna sig fastkedjad i sitt skrivbord blir ett tydligt exempel på misslyckad fysisk design. Även om många kan föredra att ”äga” sin arbetsstation känner andra sig kreativt fastlåsta och är i behov av andra fysiska platser för att kreativiteten och motivationen ska komma till liv.

Nästan lika viktigt som fysisk design är utformandet av den virtuella miljön. Mer och mer arbetstid spenderas utanför den fysiska kontorsbyggnaden och det ställs ständigt högre krav på snabb kommunikation, synkning av dokument och filer, väl fungerade remote-möten och mycket annat.

För det tredje nämner hon designen av den psykologiska miljön. Att skapa en plats där man känner sig fri, där man vågar försöka och misslyckas för att sedan försöka igen. Och misslyckas. Igen. Om teamet inte kan känna sig trygga att misslyckas kommer man aldrig ens göra ett försök.

Fortsättningsvis tar Adrienne upp vikten av att designa avsiktligt samarbete.

Satsa på att proaktivt lära känna de människor du arbetar med.

Adrienne berättar om de så kallade ”jag-dokumenten” som man på Dropbox arbetar med. Här skriver man själv ner bland annat information om sin personlighetstyp, hur man fungerar i sin kommunikation, på vilket sätt man föredrar att kommunicera och sådant som driver en till vansinne på arbetsplatsen.

Alla kan enkelt se hur jag fungerar och hur man kan arbeta tillsammans med mig.

För sin egen del ser Adrienne till att designa tid och utrymme för kreativt tänkande.

Även om det bara handlar om att stå och stirra ut genom ett fönster så måste det läggas in i ditt veckoschema.

Avslutningsvis tar hon upp vikten av att designa en kundupplevelse. Många säger att man sätter kunden först, men det gör man inte. Särskilt företag som säljer en digital tjänst är tvungna att lyssna och ta tillvara på kundens feedback. Man måste tänka på det ekosystem i vilket kunden lever och arbetar.

Hos oss på Doctrin är kundens feedback något av det mest värdefulla vi har. Det är ju tillsammans med dem som vi designar en ny sjukvård. Även om man många gånger själv kan skapa sig en bild av hur vården fungerar går det aldrig att helt sätta sig in i hur verkligheten ser ut där ute. Samtidigt som vi strävar efter att tänka nytt och skapa smartare arbetssätt och processer inom vården, är det viktigt att vi hela tiden stämmer av det mot kundens ekosystem och vad som verkligen fungerar och behövs.

Beträffande de andra punkterna Adrienne tar upp tycker jag att vi har kommit långt och vi fortsätter att designa, såväl vårt arbetssätt som kreativt främjande miljöer, för att vi ska nå hela vägen.

Adrienne lämnar sin keynote med följande ord:

Öka energinivån genom att skapa genomtänkt design kring bättre teamwork, samarbete och människors sätt att arbeta på. Allt börjar med design.

David Bergström, UX/UI Designer Doctrin

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Doctrin läs här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *