Det primära i vården

I en ny undersökning vittnar vårdens medarbetare om ohållbara arbetsförhållanden och stora behov av effektiviseringar. Doctrin publicerar idag rapporten Det primära i vården för att lyfta behovet av digitala lösningar som avlastar och sparar tid för vårdpersonal.

 

I april-juni 2018 genomfördes en undersökning med 736 läkare och sjuksköterskor från primär- och slutenvården. Rapporten innehåller även utdrag från expertintervjuer med Patrik Sundström SKL, Eva Helmersson Neuro, David Liljequist Vårdförbundet och Ingvar Krakau, Karolinska Institutet samt goda exempel från ledande vårdkoncernerna Kaiser Permanente och Mayo Clinic.

 

 

Resultatet från undersökningen visar en verklighet där arbetsbelastningen är ohållbar samtidigt som det saknas behovsbaserade digitala lösningar och en långsiktig digital strategi.
  • Ca 40% uppger att de någon varit sjukskrivna på grund av för hög arbetsbelastning.
  • Drygt 40% sjuksköterskor och ca 30% av läkare upplever att arbetsbelastningen blivit värre det senaste året.
  • Hela 54% av sjuksköterskor i primärvården uppger att de övervägt att lämna vårdyrket på grund av för hög arbetsbelastning (ca 40% i övriga yrkesgrupper).

 

Såväl sjuksköterskor som läkare upplever att den ständiga tidsbristen får allvarliga konsekvenser för vårdkvaliteten.
  • 54% uppger att tidsbristen leder till sämre vårdkvalitet
  • 42% uppger att tidsbristen leder till bristande inläsning på patientfallet
  • 31% uppger att tidsbristen leder till bristfällig insamling av sjukdomshistoria (anamnes)

 

Trots den akuta situationen i vården saknas tilltro till i vilken utsträckning digitala verktyg kan vara en del av lösningen.
  • Över hälften anser att det saknas långsiktig strategi för digitaliseringen på sin arbetsplats.
  • Nästan 7 av 10 (67%) anser inte att primärvården får rätt förutsättningar för att möta dagens vårdbehov
  • Över hälften (51%) anser att dåligt anpassade digitala system är det största hindret för att integrera digitala kanaler i den befintliga vården

 

“Hälso- och sjukvården är sist ut att digitalisera. Utvecklingen och implementeringen av digitala system som avlastar vårdpersonal måste accelerera om vi ska kunna förändra utvecklingen till det bättre,” säger Ashkan Labaf, specialistläkare och medgrundare Doctrin.

 

För att ta del av rapporten och undersökningen besök www.primäraivården.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *