Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg

Allmänläkarna Julia Schou och Linda Moris på Doctrin deltar på SFAMs (Svensk Förening för Allmänmedicin) årliga kongress i Norrköping för att utbyta erfarenheter med andra läkare kring hur digitalisering och digitala verktyg kan förbättra primärvården.

Vad vill ni åstadkomma under de här dagarna?

”Vi är här för att vi vill förbättra för primärvården! Doctrin ska sättas på kartan som teknikleverantör för digital vård, och förmedla en tydlig profil där vi utmärker oss genom att erbjuda högkvalitativa digitala tjänster till befintliga vårdgivare. Vi vill förskjuta debatten från digitala vårdgivare till befintliga vårdgivare med digitala verktyg och arbetssätt. Hoppas det blir många spännande diskussioner med allmänläkare från olika delar av landet! Det kan ge oss möjlighet att förstå vilka hinder och möjligheter de ser för att arbeta med digitala verktyg och kommunikation. Därigenom kan vi utveckla våra verktyg för att möta behoven ännu bättre.”

Vilka möjligheter ser ni för Doctrins verktyg på vårdcentralerna?

”Med våra verktyg vill vi öka patientdelaktigheten, förbättra resursutnyttjandet, och bidra till att höja kvalitén hos vårdcentralerna. Vi ser ett tydligt behov av att hitta bättre och mer effektiva arbetsflöden. Vårdcentralerna har olika behov, och vi vill hjälpa till att digitalisera klokt och med ett tydligt syfte – allt för att förbättra vardagen för patienter och vårdpersonal.”

Hur kan Doctrin bidra till att stärka primärvården?

”Vi tror på kontinuitet mellan vårdgivare och patient. Det är viktigt att ta tillvara och värna de fantastiska resurser som finns i vården! Vi vill ge personalen anpassade digitala verktyg för att kommunicera, triagera och följa upp sina patienter. Det tror vi kan bidra till en starkare primärvård med nöjdare patienter och välmående personal som trivs på arbetet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *