Bättre uppföljningar och mer individanpassad vård på Capio Vårdcentral Blackeberg

Digitalt när det är möjligt – fysiskt när det behövs

Det var under våren 2020 som Capio Vårdcentral Blackeberg i Stockholm körde igång med sin digitala tjänst på vårdcentralen som nu har runt 9,500 listade personer. Det var rätt i tiden eftersom behovet av digital vård nästan exploderade när Covid kom, berättar Kaveh Chamsai, verksamhetschef på vårdcentralen och medicinskt ansvarig läkare.

“Under större delen av pandemin gjorde videofunktionen att vi kunde fortsätta träffa våra patienter nästintill obehindrat samtidigt som vi höll risken för smittspridning nere. Nu är videofunktionen en viktig del av vårt arbete då det tillåter effektiva och flexibla konsultationer. Vi arbetar
enligt principen ‘digitalt när det är möjligt – fysiskt när det behövs’,” säger Kaveh.

Det digifysiska arbetsättet med Doctrin på Capio Vårdcentral Blackeberg innefattar mer än videobesök – det påverkar hela dynamiken i vårdcentralens arbete.

“Det känns otroligt bra att arbeta i Doctrins plattform, vi får en helt annan dynamik i vårt arbete. Tidigare har telefonen varit vår huvudsakliga kanal för patientinflödet men nu när vi har Doctrin ser vi betydligt större flexibilitet i vårt kommunikationsarbete med patienter och en rad möjligheter till proaktiv och individ- och diagnosanpassad vård”, berättar Kaveh.

Vill du veta mer om

  • Hur vårdcentralen jobbar digifysiskt med bl.a. uppföljning för kroniskt sjuka
  • Vad patienterna tycker
  • Resultaten av de digifysiska arbetssätten
Ladda ner case