Capio Gynekologi Solna och Globen är inte bundna till telefonen längre

Detta är Capio Gynekologi Solna och Globen
Capio Gynekologi Solna och Globen är en specialistmottagning som behandlar och utreder gynekologiska besvär och oönskad graviditet. Sedan 2021 har mottagningen kopplat om från 1177 och hanterar alla sina ärenden i Doctrins plattform.

En plattform för att hantera och samarbeta kring ärenden
Då mottagningen är uppdelad på två platser (Solna och Globen) har enheterna ett behov av att samarbeta kring ärenden. Genom plattformen kan de samarbeta bättre och dela upp arbetet mellan de två mottagningarna. Plattformen har även kopplat ihop specialist- mottagningen med närsjukvården. Idag kommer fler ärenden in från lokala vårdcentraler än tidigare. Totalt är 23 vårdcentraler kopplade till verksamheten. Vid behov kan ärenden enkelt lämnas över digitalt från vårdcentralerna.

Tidskrävande att inte få tag i patienter på telefon
För mottagningen fokuseras arbetet i Doctrin mest kring att hantera administrativa uppgifter som formulär, receptförnyelser samt om- och avbokning av tider. Tidigare kom ärenden in via telefon och 1177. En nackdel med 1177 var att det ställdes en del frågor i vissa meddelanden som mottagningen endast kunde svara på en gång. Det resulterade i att det krävdes ett samtal för att återkoppla. Något som upplevdes tidskrävande då det inte alltid gick att få tag på patienterna. Genom plattformen är mottagningen idag mer tillgänglig och patienter kan alltid höra av sig och lägga in ärenden digitalt.

“Den största fördelen med att jobba i Doctrins plattform är att man inte blir avbruten. Det är en frihetskänsla att jobba i plattformen, till skillnad från telefonsamtal. Jag är frikopplad, kan styra mitt arbete mer och har en översikt över alla ärenden vi hanterar just nu.” 

Lisa Lindroth,
Sjuksköterska,
Capio Gynekologi Solna och Globen

Ladda ner handboken 'Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum'

Ta del av:

✔️ 4 frågor att ställa er själva för att säkerställa positiv effekt för medarbetare

✔️ Erfarenheter från Capio Gynekologi Solna och Globen och andra vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet

✔️ 3 råd vid implementering

Ladda ner