Digital vård i praktiken på Mama Mia BVC

Detta är Mama Mia
Mama Mia är en del av Prima Vård. De erbjuder vård i livets olika skeden, från mödravård och barnavårdscentral till sexuell hälsa och amningsmottagning.

BVC har ett brett uppdrag
Att skriva in sitt barn på Barnavårdscentralen (BVC) är frivilligt, men i Sverige väljer nästan alla föräldrar att göra det. BVC har ett brett uppdrag. Primärt handlar det om att ge vård till barn, från att de är nyfödda upp till 6 års ålder. Utöver det guidar BVC föräldrar i sitt föräldraskap, erbjuder möjligheten att ingå i ett nätverk tillsammans med andra föräldrar samt informerar om öppna förskolan och folktandvården.

Digital plattform för att öka tillgängligheten
Tidigt 2021 implementerade Mama Mia, tillsammans med Doctrin, en digifysisk vårdmodell med Doctrins plattform för de som söker vård på Mama Mias BVC och andra mottagningar. Målet var att utveckla arbetsättet för medarbetarna och således öka tillgängligheten för patienterna.

Digital rådgivning, hembesök och fysiska besök
Genom Doctrins plattform erbjuds nyblivna föräldrar och deras barn digital rådgivning i kombination med hembesök och fysiska besök på mottagning. Föräldrarna kan snabbt komma i kontakt med en barnsjuksköterska genom Mama Mia online. Där får de ofta ett första svar på sina frågor inom 30 minuter.

Ta del av

  • Hur det fungerar i praktiken
  • Hur Mama Mia implementerade ett digitalt arbetssätt
  • Fördelarna med digitala utskick
  • Resultaten av förändringen
Ladda ner case