Folktandvården Sörmland – ”Integrerad tand- och sjukvård en tidsfråga”

Värdet av att koppla samman olika delar av vården för att möta patientens behov, oavsett varifrån i kroppen de härstammar, efterfrågas inte minst inom tandvården. Christer Stenvinkel, utvecklare äldretandvård och Anna Ek, även hon ansvarig för utvecklingsfrågor inom Tandvården i Region Sörmland bekräftar hur en mer sammankopplad vård bara är en tidsfråga och ett måste om resurserna ska kunna räcka till för fler patienter.

“Den stora frågan vi brottas med idag är hur vi ska räcka till. Att fortsätta titta friska patienter i munnen i samma utsträckning som vi gör idag, kommer inte fungera på sikt. Vi behöver komplettera de fysiska undersökningarna med digitala kontakter. På så sätt upprätthåller vi en kontakt med patienterna, men använder våra resurser på ett smartare sätt så att de fysiska undersökningarna kommer de patienter som verkligen behöver dem till godo”, förklarar Christer Stenvinkel.

Digitalisering mitt under brinnande pandemi
Pandemin det senaste året har försvårat en del av utvecklingsarbetet. Samtidigt beskriver Christer och Anna vilken tur det var att de hade en digital kontakt som gjorde det möjligt för dem att identifiera de akuta patienter som riskerade att bära på smitta. Tack vare digitaliseringen kunde de hänvisa dessa patienter till kliniker särskilt utrustade för Covid-19 patienter.

“Det är också svårt för patienterna att själva bedöma hur omfattande en skada är, om det endast är en liten flisa eller om halva tanden är skadad. Det gör stor skillnad för vår bedömning att kunna se på förhand hur omfattande skadan är och därefter bestämma vilken insats som krävs”, fortsätter Anna.

Ett annat område där digitala verktyg sparat mycket resurser är tandreglering.

“Det händer ofta att patienter kommer in på en kontroll men att tänderna inte flyttat på sig tillräckligt. Genom att få en bild från patienten kan vi då göra bedömningen om det är motiverat för patienten att komma in eller inte”, säger Christer.

Digital kontakt med de allra yngsta patienterna
Nästa patientgrupp som kommer omfattas av digitaliseringsarbetet är alla de barn som tidigare kommit in på en årlig kontroll.

“Vid ett års ålder görs en riskbedömning, men om föräldrarna sköter barnens tandvård med tandborstning två gånger om dagen och inte ger dem alltför mycket sött räcker det med att göra en uppföljande kontakt med barnen digitalt, när de fyller två. Det är så mycket av tandvården som handlar om att arbeta förebyggande och sätta bra rutiner tidigt och det är sånt vi kan hjälpa till med även digitalt, vilket uppskattas av såväl föräldrar som barnen”, fortsätter Anna.

“En generell utmaning är patientens syn på tandvård, att vi är mer “hands on” än hälso- och sjukvården. Frågar man folk vad gör man på tandvården så är nog svaret hos de flesta att vi lagar tänder. Men mycket av det vi gör är att förebygga ohälsa i munnen och stötta med egenvårdsråd”, säger Christer.

Anna instämmer att patienten ser större värde och är mer villig att betala för lagningen trots att det är egenvårdsråd och förebyggande insatser som gör den stora skillnaden för munhälsan på sikt.

Efter påsk kommer patienterna kunna gå in via en digital ingång direkt på hemsidan. Christer och Anna enas om att det blir spännande att se vilken typ av ärenden patienterna kommer att söka för. Den stora potentialen ligger i att kunna spara tandläkarnas tid och bättre tillvarata andra professioners expertis som t ex tandhygienister.

Sammankopplad tand- och sjukvård en tidsfråga
När det gäller ett tätare samarbete mellan tand- och sjukvården bedömer Christer och Anna att det bara är en tidsfråga.

“Inom tandvården arbetar vi aktivt med att beskriva hur munnen är en del av kroppen. Vi vet numera vad obalans av bakterier i munnen kan ha för betydelse för hälsan i övrigt. Det finns en rad sjukdomar däribland hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och stroke som kan förebyggas med bättre munhälsa.” säger Anna.

“En studie i Danmark där äldre fick daglig hjälp att göra rent i munnen visade att man kunde halvera dödsfallen i lunginflammation hos den grupp som fick hjälp med regelbunden tandborstning bara genom en sådan enkel sak som att borsta tänderna”, berättar Christer.

Ett mer sammankopplat vårdsystem skulle dels spara tid och förkorta ledtider men skulle också få oerhört stor betydelse för patientsäkerheten menar Christer och Anna.

“Ett närliggande exempel är en patient vars tand behövde bli utdragen, där jag ägnade en månad åt att försöka komma i kontakt med läkaren för att få en bedömning hur vi skulle hantera patientens blodförtunnande medicin. Som tur var fick jag tag på läkaren dagen innan annars hade vi varit tvungna att ställa in operationen. Med en digital kontakt i samma system hade det inte tagit mig mer än några minuter”, säger Christer.

“Vi kan göra mycket mer idag inom såväl tandvård, som hälso- och sjukvården. Men till följd av de medicinska framstegen har också komplexitetsgraden ökat, vilket innebär att vi behöver en mycket mer komplett bild av patienten för att kunna ge bra vård. Där är digitala verktyg en stor del av lösningen”, avslutar Christer.

Vill du veta mer om våra lösningar för digifysisk vård kontakta Hampus Edin