Hos Familjeläkarna i Mölnlycke kan medarbetare jobba hemifrån vid behov

Detta är Familjeläkarna i Mölnlycke
Familjeläkarna i Mölnlycke är en primärvårdsmottagning i Västra Götalandsregionen med vårdcentral, BVC och rehab. Genom en digital ingång på mottagningens hemsida kan patienter logga in via BankID och chatta med mottagningens medarbetare om sitt ärende. Den digitala ingången och plattformen möjliggör en digital anamnes, ärendehantering och patientkontakt. Det digitala arbetssättet har gett många fördelar för mottganingens medarbetare, bland annat:

Informationen om ärenden samlat på samma plats
Familjeläkarna i Mölnlycke är en liten enhet. Här har medarbetarna, likt på många enheter, flera ingångar till vårdcentralen att hålla koll på. Tidsbok,regionens IT-stöd, 1177, telefon, mail och nu även Doctrin. Det innebär många inkorgar att bevaka. Att börja jobba i en kommunikationsplattform som Doctrin har dock underlättat arbetet för medarbetarna då de kan hänvisa patienterna, oavsett hur de kontaktade verksamheten, till en plats. Där kan all kommunikation kring ärendet hanteras av alla från enheten som behöver vara inblandade. På så sätt samlas all information om ärendet på en plats.

Enheten avslutar ärenden snabbare
Många ärenden som kommer in till vårdcentralen behöver läkarbedöming. Det krävde tidigare mycket arbete från sjuksköterskan som fick in ärendena vilket innebar att samla in information från patient, ta vidare till läkare och stämma av, för att sedan ringa upp patienten igen. Nu sker anamnesupptagningen automatiskt, genom att patienten själv fyller i frågeformulär i Doctrin. På så sätt kan sjuksköterskan, efter sin bedömning, enkelt lämna över ärendet till en läkare. Eftersom patienterna också har möjlighet att skicka bild eller video kan vissa bedömningar göras helt digitalt, t.ex. hudförändringar. Dessa förändringar i arbetssätt har gjort att enheten idag kan avsluta vissa ärenden snabbare.

Att jobba på distans
En annan fördel med att kommunikationen hanteras i en och samma plattform är det blir lättare att arbeta på distans. Nu kan medarbetarna på Familjleläkarna i Mölnlycke jobba hemifrån vid behov. Sjuksköterskorna kan hantera ärenden genom att t.ex. ringa och chatta på distans likväl som på mottagningen, något som har underlättat för dem i deras vardag.

 

“Doctrin har underlättat för medarbetarna. De har en trygghet att allt finns sparat på en plats när de ska återkoppla. Innan hade de kanske en lapp där de antecknade vad som sagts i telefon eller vad en läkare sagt under ett samtal. Det är då mycket som hänger på den lappen. Om den skulle komma bort eller personen som skrev den är sjuk. Nu finns allt i chatten och är därför mer öppet för alla medarbetare. Det tar såklart bort en stress.”

Kinna Helgesson
Verksamhetschef
Familjeläkarna i Mölnlycke

Ladda ner handboken 'Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum'

Ta del av:

✔️ 4 frågor att ställa er själva för att säkerställa positiv effekt för medarbetare

✔️ Erfarenheter från Familjeläkarna i Mölnlycke och andra vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet

✔️ 3 råd vid implementering

Ladda ner