På Läkargruppen Mölndalsbro är digitala patientärenden en del av drop-in rutinen

Det här är Läkargruppen Mölndalsbro
Läkargruppen Mölndalsbro är en väletablerad vårdcentral i Västragötalandsregionen som funnits sedan 1970-talet. Verksamheten är sedan 2022 en del av ett gemensamt vårdnätverk med två andra vårdcentraler och en barnavårdscentral: Distriktsläkarna Kviberg och Distriktsläkarna Mölndal. Organisationen är startad av, och drivs av, specialistläkare, som alla arbetar kliniskt i verksamheterna. Mottagningarna har tillsammans totalt cirka 22 500 listade patienter och cirka 70 anställda.

Läkargruppen Mölndalsbro är belägen mitt i Mölndals centrum, på mottagningen har de skapat en miljö där nya idéer och arbetssätt får ta plats. Jonas Ekvall är läkare på mottagningen och har varit med i arbetet med att implementera Doctrin. Han beskriver mottagningen:

– På Läkargruppen Mölndalsbro har man möjlighet att påverka arbetssättet och utvecklingen av verksamheten. De har ett framåttänk. Har man en bra idé finns det goda chanser att den testas och implementeras. Jag har sedan tidigare intresse kring teknik och på så sätt fick jag vara med och implementera Doctrin i vår verksamhet.

Sjuksköterskor, läkare och PTP-psykloger kommunicerar digitalt med patienter
Läkargruppen har en äldre patientgrupp där många patienter är 90+. De använder Doctrin och tror att användningen kommer öka även hos deras äldre patienter.

– Den stora användningen vi sett är kring den digitala anamnesen och ärenden som kommer in den vägen. Sköterskorna på vår mottagning jobbar i Doctrin för att hantera ärenden och tycker det fungerar mycket bra. De upplever det som smidigt. De riktade frågorna ger sjuksköterskorna underlag för att göra en bra bedömning och triagering, vilket minskar onödiga besök, fångar upp allvarliga symtom och ser till att rätt vård ges till rätt person. Nästa steg är att vår BVC kommer att sätta igång att jobba med Doctrin, berättar läkaren Jonas Ekvall.

På mottagningen  använder de också digitala utskick i plattformen till sina patienter. Det används av många olika professioner på mottagningen, inte bara sköterskor.

– Som läkare är det något jag kan göra för att följa upp med patient. Vi ser även att vår PTP-psykolog får stor nytta av Doctrin i sitt arbete, speciellt eftersom de i sin roll gör mycket skattningsskalor. De kan de skicka ut till patienten enkelt via Doctrin, säger Jonas Ekvall.

Utmaningen för Läkargruppen Mölndalsbro just nu är att  förstå hur de ska fortsätta arbeta med sitt utvecklade arbetssätt då regionernas ersättningsmodeller för detta är under utveckling.

Från 1177 och uppringning till digital anamnes och hög telefontillgänglighet
Innan Doctrin implementerades hade Läkargruppen Mölndalsbro  inga digitala ingångar förutom 1177. Deras ärendehantering byggde då på en telefonkö och deras sköterskor jobbade med att hantera återuppringning i ett telefonsystem, ärenden från 1177 samt drop-in.

– Våra sköterskor upplevde det som stressigt att hantera och ha uppringningstider via telefon att ha koll på. Via 1177 får vi inte heller en bra anamnes. Patienterna skrev till exempel “Hej, jag har ont i benet”. Det är svårt för oss att veta vad som krävs då. Detta resulterade i att vi hade många patienter som kom till oss fysiskt på vår drop-in för det var svårt att få direktkontakt med oss, säger Jonas Ekvall.

Nu jobbar mottagningen mer aktivt för att ha en hög telefontillgänglighet och svara direkt istället för att ringa upp. Parallellt tar medarbetarna emot ärenden digitalt för de som föredrar en digital kontakt. Där får personalen en bra anamnes och kan hantera, alternativt styra, ärendet rätt. Mottagningen tar fortfarande emot ärenden från 1177 och många läkare använder fortsatt telefon för att följa upp patienter. Den stora skillnaden är att läkarna även kan arbeta digitalt och samarbeta i Doctrin, det kan man inte i till exempel 1177.

– Vi kan ta emot ärenden, kommunicera digitalt med patienter och skicka utskick. Det betyder också att vi läkare är med och kan utveckla vilka formulär vi behöver i vår kommunikation med patienter. Jag har exempelvis tagit fram ett formulär för blodtryck som nu används för uppföljning av patienter med till exempel hypertoni, säger Jonas Ekvall.

Digitala patientärenden är även en del av drop-in rutinen
Doctrin och digitala ärenden är även en del av mottagningens dagliga drop-in på mottagningen.

– Vi har nyligen även börjat implementera Doctrin som en del av den drop-in rutinen. Vi jobbar parallellt och tar nästa på tur, oavsett om det är fysiskt eller digitalt. Mycket kan sköterskorna hantera direkt och annat kan de skicka vidare till läkare på mottagningen. Framåt är vi också nyfikna på möjligheterna att implementera AI som en del av våra arbetssätt. Här finns det intressant teknik som till exempel kan lyssna på besök, transkribera och sedan sammanfattar det på plats till journalen, säger Jonas Ekvall.

En intern projektgrupp med bred representation var viktigt vid implementering
När Läkargruppen Mölndalsbro skulle implementera Doctrin skapade de en projektgrupp internt där alla professioner var med: medarbetare från BVC, admin, sköterskor, läkare. Det var viktigt att alla olika delar av verksamheten var representerade i gruppen vid införandet.

Vad de och andra vårdgivare behöver för att lyckas med digitaliseringen
Vi frågade Jonas Ekvall om hur han ser på utvecklade arbetssätt i vården med hjälp av digitala verktyg framåt. Vad han tror kommer vara viktigt för att de och andra vårdgivare lyckas. Han konstaterade att:

– Det viktigaste framåt är att alla system kan kommunicera felfritt.  Framför allt när det gäller tidbok, journalföring, kommunikation och betalningar.  Framöver kan även medicinteknisk utrustning, på vårdcentralen och i hemmet, vara kopplat till journal- och kommunikationssystem.  I dagsläget finns de stora landvinningarna i att avlasta administrativa uppgifter från vårdpersonal så att vi kan lägga vår tid på det viktigaste: Patientmöten, bedömningar och behandlingar.