Sömlöst samarbete mellan vårdcentral och specialistvård på Hermelinen

Hur kopplar man bäst samman vårdcentral och specialistvård? Hermelinen, Norrlands största privata vård- och friskvårdsföretag, har genom Doctrins plattform lyckats koppla samman sina verksamheter och byggt ett sömlöst samarbete mellan vårdcentral och specialistvård.

Det här är Hermelinen

Hermelinen erbjuder både primär- och specialistvård i Region Norrbotten genom sin vårdcentral och specialistmottagning med fokus på sjukvård, friskvård och rehabilitering. Inom verksamheten finns även en barnavårdscentral och mödravårdscentral. Verksamheten är bred och därmed även kompetensen inom Hermelinen. Bland de anställda finns läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, barnmorskor samt diabetessjuksköterska.

Varför Hermelinen implementerade en digital plattform

2021 öppnade Hermelinen sin vårdcentral. I samband med lanseringen ville de säkerställa ett nytt och modernt arbetssätt för verksamheten. 
Ett arbetssätt som tillgängliggjorde hela verksamheten för patienterna och skapade möjligheter till ett bredare samarbete mellan primär- och specialistvård. De valde att implementera Doctrins digitala plattform för de patienter som söker vård hos vårdcentralen och inom deras specialistvårdsverksamhet.

Ta del av:

  • Hur det fungerar i praktiken
  • Fördelarna med de digitala arbetssätten
  • Hur samarbetet mellan vårdcentralen och specialistvården fungerar
Ladda ner case