Precisionsmedicin i den allmänmedicinska vardagen

Ju tidigare vi kan upptäcka en diagnos desto bättre. Patienten besparas onödigt lidande och har större chans att bli frisk eller få stöd att hantera en kronisk åkomma. Vården undviker också onödiga kostnader om vi kan sätta in åtgärder tidigare i sjukdomsförloppet. Precisionsmedicin är en del i ekvationen för att åstadkomma en tidigare diagnos. En sammansatt informationsinsamling av patientens sjukdomshistorik i kombination med individuella faktorer skapar de bästa förutsättningarna. I en snar framtid kommer man även kunna analysera sin genetiska profil för att få en betydligt mer individanpassad behandling.

Strävan efter en riktad, individanpassad vård är inget nytt mål utan själva grunden för en primärvård med kvalitet, där en personlig kontakt med kontinuitet och god konsultationsteknik möjliggör att anpassa vården efter individens sociala, personliga och medicinska förutsättningar.

Vi möter ibland en skepsis och oro kring digitala vårdkontakter – man undrar om det går att upprätthålla samma grad av individanpassad behandling och kontinuitet som i den fysiska vården. Nyckeln är att digitala vårdkontakter används på rätt sätt. Genom att man underlättar kommunikationen mellan patient och vårdgivare så kan man öka tillgängligheten till rätt vård för de som behöver den. Dessutom kan den data som samlas in genom digitala frågeformulär och vårdkonsultationer användas för att ta fram nya beslutstöd och anpassa behandling utifrån den specifika patientens förutsättningar och behov.

Vården kan därmed utvecklas mot en ännu mer skräddarsydd vård i de dimensioner som god fysisk primärvård redan eftersträvar – kontinuitet, bemötande och hänsyn till individfaktorer som medicinska risknivåer och egna mål med sin vård och hälsa.

 

Markus Sandén, Specialist i allmänmedicin, Doctrin

Benjamin Lamb, Leg. läk. och ansvarig AI och data-analys, Doctrin

 

Doctrin är ett av 76 svenska företag som är verksamma inom och har potential att utveckla innovationer inom precisionsmedicin, läs mer i Sweden Bio’s nya rapport här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *