Vi vet vilken typ av vardag våra kunder möter

Att erbjuda digitala lösningar som stärker såväl kvalitet som effektivitet i vården kräver stor förståelse för den dagliga verksamheten och inte minst, behoven hos vårdpersonalen som verkar i den. Maria Granström, implementeringsansvarig på Doctrin, berättar om sin bakgrund som Leg. Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska barn och ungdom och varför hon valde att börja jobba på ett techbolag vars syfte är att radikalt förbättra sjukvården.


Berätta lite om din bakgrund och vad du gör på Doctrin?

Min mamma var sjuksköterska, så det var det enda jag visste att jag inte skulle bli. Civilingenjör var planen, men med lite vändningar och vridningar i livet så blev det sjuksköterska i alla fall –  vilket jag har varit väldigt nöjd med genom åren. Jag har jobbat inom många olika verksamheter, både i privat och offentlig sjukvård, i slutenvård och primärvård.

För ungefär 10 år sen valde jag att läsa in min specialistkompetens som barnsjuksköterska. I samband med att jag färdigställde den kände jag att jag började bli ganska färdig med kliniken. Jag började ta mig an mer administrativa uppgifter och fick också ansvar för utbildning i den verksamhet jag då arbetade i. På den vägen kom jag in på det här med utbildning, verksamhetsutveckling och att jobba med digitala verktyg.

Här på Doctrin jobbar jag i Customer Success som implementeringsansvarig, där jag framförallt fokuserar på den verksamhetsnära implementeringen och utbildning av plattformen.

Vad fick dig, som länge jobbat kliniskt, att gå in i ett bolag som utvecklar digitala lösningar för vården?

Jag har nog alltid letat möjligheter till förbättring av processer och flöden. När jag hamnade på ett företag som tillhandahöll vård på distans så ökade mitt intresse. Det var ett naturligt steg att söka sig till Doctrin som har en vision som överensstämmer väl med min; att effektivisera det som går, gällande framförallt de administrativa delarna i hälso- och sjukvården, för att frigöra tid för vårdpersonal så att de kan använda sin kompetens och tid där det gör mest nytta för patienten.

Utifrån dina personliga erfarenheter hur var det att jobba kliniskt som sjuksköterska?

Jag jobbade ganska länge med sjukvårdsrådgivning i telefon. Som arbetet såg ut då behövde jag lägga mycket tid på informationsinhämtning oavsett vad patienten sökte för. Det innebar att ett klämt finger kunde kräva lika mycket tid i telefonen som någon med andningsbesvär. I båda fallen måste jag göra en kvalitativ och korrekt bedömning, utesluta allvarliga tillstånd och ge en adekvat hänvisning till sjukvården om det blev aktuellt. Risken när man gör bedömningar hela dagen är att tröttheten försämrar förmågan att lyssna in det subtila och outsagda i patientens berättelse och man riskerar också att missa att ställa frågor som kan ge viktig information för bedömningen.

”Det är otroligt fint att man, som i vår plattform, med hjälp av vårt avancerade medicinska innehåll får en rapport där den information som vårdpersonalen behöver för att göra en kvalificerad bedömning finns samlat och strukturerat.”

Där finns det många fördelar med att arbeta digitalt. Det är otroligt fint att man, som i vår plattform, med hjälp av vårt avancerade medicinska innehåll får en rapport där den information som vårdpersonalen behöver för att göra en kvalificerad bedömning finns samlat och strukturerat. Formulären skapar också möjlighet för patienten att uttrycka vad som är viktigt för just dem i kontakten, vilket bidrar till att patienten blir mer delaktig i sin vård. Av erfarenhet vet vi att vårdpersonalen utifrån rapporterna snabbt kan göra en första bedömning av hur ärendet ska hanteras vidare och på så sätt också vet vilka ärenden de behöver lägga ner mer tid på för att göra en djupare bedömning.

Som personal inom hälso- och  sjukvården befinner man sig ständigt i möten och interaktioner med patienter och kollegor. Att alltid vara i “sändning” och “uppe på scen” kan vara slitsamt, inte minst när det är stressigt och du har ett arbete med stort ansvar. Många av våra användare beskriver därför hur avkopplande det är att varva arbetet i plattformen med arbetet på mottagningen. I plattformen kan de arbeta fokuserat och i lugn och ro med att hantera ärenden och hjälpa patienter digitalt, vilket leder till att de då upplever att de har mer ork och engagemang till att vara närvarande i det fysiska mötet med patienten på mottagningen.

Varför är det viktigt att ett bolag som utvecklar digitala lösningar också har medicinsk expertis och personer med klinisk bakgrund?

Jag tror att det är jätteviktigt för trovärdighet och relevans. Vi vet vilken typ av vardag våra kunder möter för vi har varit där. Den förförståelsen gör att vi snabbare kan sätta oss in i deras problem. Vi pratar samma språk och kan utifrån deras behov komma med konkreta och relevanta förslag på lösningar. Vi kan peka på funktioner i plattformen som vi vet skapar nytta för den enskilda individen på att snabbt och smidigt sätt, vilket ökar incitamentet för att faktiskt genomföra och lyckas med det förändringsarbete som implementeringen av ett nytt verktyg och arbetssätt kräver.

Vad är det roligaste med ditt jobb på Doctrin?

Det är så mycket som är roligt! Att få se vad som händer när verksamheterna börjar använda vårt verktyg är fantastiskt. Ofta kan de vara skeptiska initialt, men så skapar vår plattform en stor förändring på ett positivt sätt. Det är otroligt roligt att se. Det är också roligt att komma ut och få träffa kunder och se hur de använder vår plattform till att verksamhetsutveckla och effektivisera sina flöden. Att få följa hur de blir mer tillgängliga och skapar nya värden för både sig och patienterna är så häftigt. Och sen all kompetens i företaget, jag lär mig så mycket varje dag! Det är väldigt mycket som är roligt med att jobba på Doctrin helt enkelt.

 

Vill du veta mer om våra lösningar för digifysisk vård kontakta Hampus Edin Key Account Manager

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *