Våra verktyg ger delaktiga patienter, minskad stress och bättre resursutnyttjande

Med Doctrins verktyg kan vårdgivare erbjuda patienter digitala vårdtjänster samtidigt som informationsinsamling, beslut och dokumentation underlättas.

Fördelarna med våra verktyg

Mer delaktiga patienter

Mer delaktiga patienter

Många studier visar att patienter som är delaktiga i sin vård inte bara blir nöjdare utan också friskare. Vi erbjuder lösningar som gör det lätt för patienter att ta en mer aktiv roll i sin egen vård.

Avlastar vårdpersonal

Avlastar vårdpersonal

Arbetssituationen för vårdpersonal är många gånger oerhört pressad. Med hjälp av våra verktyg kan vårdpersonalen avlastas i många tidskrävande moment, t.ex. anamnestagning, dokumentering och återkoppling till patient efter besök.

Bättre resursutnyttjande

Bättre resursutnyttjande

Våra verktyg underlättar för patienten att få rätt vård, på rätt nivå, och i rätt tid – oavsett om det handlar om ett digitalt eller fysiskt besök. Genom vår plattform kan läkare hantera flera besök parallellt, vilket sparar mycket tid.

“Capio kommer att göra Doctrins plattform tillgänglig för våra 750 000 listade patienter under 2017.”

Thomas Berglund,
VD och koncernchef Capio

Våra produkter

Doctrin Capture

Doctrin Capture

Doctrin Capture är ett verktyg för intelligent anamnestagning (sammanställa patientens sjukdomshistoria) och triagering (prioritering av patienter). Patienten skapar sin egen anamnes genom ett digitalt frågeformulär där bl.a. sökorsak, symptom och förväntningar samlas in. Den anamnes som skapas kan användas både för triagering och som underlag vid ett läkarbesök. Verktyget innehåller nästan 100 000 frågor och har använts av tusentals läkare i 25 års tid. Verktyget kräver ingen utbildning av läkare och innebär väldigt små förändring i arbetssätt.

Doctrin Flow

Doctrin Flow

Doctrin Flow är ett verktyg för att erbjuda digitala vårdtjänster och underlätta arbetet för vårdpersonal genom att effektivisera vårdprocesser. Utöver funktionaliteten i Doctrin Capture (anamnestagning och triagering) finns stöd för digitala vårdkontakter där vårdpersonal kan hantera flera besök parallellt och där alla personer som är relevanta för patienten kan samlas (t.ex. andra vårdgivare eller anhöriga). Om ett fysiskt besök krävs följer all information med patienten. Doctrin Flow har även moduler för effektiv dokumentation (t.ex. anamnes och epikris) och smidig uppföljning med patienten efter besöket (t.ex. för provsvar eller läkemedel).

Om Oss

Vi vill förenkla för sjukvården

Doctrin strävar efter att hjälpa sjukvården förbättra vårdkvaliteten, korta vårdköer och förbättra resursutnyttjandet. Vi gör detta genom att tillhandahålla smarta e-hälsoverktyg som är enkla att använda, ökar patienternas delaktighet, och utgår från vårdens behov.

Doctrin grundades 2016 och har i dag ca 20 medarbetare med en unik mix av läkare, forskare, IT-utvecklare och processexperter. Gemensamt är att vi alla brinner för samma mål: att hjälpa sjukvården möta dagens utmaningar.

Kontakt

Magnus Liungman

Chief Executive Officer

+46 735 063900

Ashkan Labaf (med dr, leg läk)

Chief Medical Officer

+46 704 877662

Mattias Bernow (leg läk)

Head of Implementation

+46 705 988545

Ring oss:

0735 063900

Besök oss:

Google Map