Patient-app-Doctrin-lakarkontakt-webbkamera-diagnos-platform-anamnes
VÅR FILOSOFI ÄR SMART DIGITALISERING

Vi hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan

Den digitala vården skapar störst värde när befintliga vårdgivare bedriver den, där den digitala och fysiska vården kopplas samman.

Vi är en plattformsleverantör med ett anamnes- och kommunikationsverktyg som möjliggör det.

%

fler får träffa samma vårdperson, av patienter med minst 3 besök.

%

fler patienter hanteras per timme.

%

av patienterna rekommenderar plattformen till andra

patientfall per år

FLEXIBEL TILLÄMPNING AV VÅRDPLATTFORMEN

Flera av Sveriges vårdgivare och försäkringsbolag använder plattformen för att digitalisera sina verksamheter.

På olika sätt.

Som en del av en ledande internationell hälso- och sjukvårdskoncern vill Capio digitalisera sina fysiska vårdcentraler och möta patienternas efterfrågan på tillgänglig vård online.

Visa

Sveriges största vårdkoncern digitaliserar sina vårdcentraler för att förbättra effektivitet och tillgänglighet med bibehållen kontinuitet.

Visa

Ett av Sveriges största hälsoförsäkringsbolag använder plattformen för att optimera vårdplaneringen inom sin privatvårdsförsäkring.

Visa

Sagt om oss

Distriktssköterska

Nu har jag ett mycket bättre medicinskt underlag för att kunna prioritera patienternas behov av vård

Regional Medicinsk Chef

Ökad tillgänglighet, vård på rätt nivå, hög kvalitet med standardiserade frågeformulär och råd till patienterna. Allt detta har man uppnått med oförändrade resurser. Dessutom upplever personalen att arbetsmiljön har blivit bättre.

Allmänspecialist

Det märks att läkare är involverade i utvecklingen av det här. Den här vårdplattformen är genial!

Allmänspecialist

Patienterna har varit redo för det här (införandet av Flow) på ett sätt som vi inte trodde

Chefläkare

För vissa besök kan jag spara över 10 minuters arbete tack vare att patienten skapat sin egen sjukdomshistoria

Fysioterapeut

Man har hört hur häftigt det (vårdplattformen) ska vara men det är betydligt häftigare än vad man kunde föreställa sig

ANSVARSFULL DIGITALISERING AV VÅRDEN

Patientcentrerad vård som möter vårdpersonalens behov

patient-pappa-dotter-vabb-doctrin-h
ALLT SAMLAT PÅ ETT STÄLLE

Möta, guida, behandla och följa upp med patienten på ett och samma ställe

Säker identifikation, grundlig anamnes, automatisk triagering och intuitiva kommunikationsverktyg som sparar tid, ger ökad kontroll och underlättar arbetet för vårdpersonal.

VÅRD PÅ PATIENTENS VILLKOR

Trygg och säker kontakt med vården som patienten kan påbörja när som helst

Automatisk inloggning, anamnes och triagering gör att patienten kan påbörja sin vårdkontakt direkt i mobilen, läsplattan eller datorn. När som helst, var som helst, utan att det kräver resurser från vårdgivaren.

VÄL UNDERBYGGT OCH TESTADE PATIENTFLÖDEN

Ständig utveckling och förbättring drivet av professionen och patienterna

Vi jobbar i partnerskap med vårdgivaren för att ständigt utveckla och förbättra vår plattform. Det gör vi baserat på patient- och användardata, insikter från fokusgrupper med patienter och vårdpersonal, samt i mötet med våra kunder. Vårt team av läkare, AI-analytiker, designers, utvecklare och strateger har en gemensam passion för att radikalt förbättra sjukvården.

Urval av våra kunder & partners