VI VILL FÖRBÄTTRA SJUKVÅRDEN
FÖR EN MILJARD MÄNNISKOR

Vi hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan på ett intelligent sätt

RADIKALT FÖRBÄTTRAD SJUKVÅRD
GENOM INTELLIGENT DIGITALISERING

VI HJÄLPER VÅRDGIVARE ATT DIGITALISERA PATIENTRESAN

Doctrin har ett tydligt mål – att radikalt förbättra sjukvården! Sättet vi vill göra det på är att hjälpa vårdgivare digitalisera patientens resa på ett intelligent sätt.

På så sätt kan den medicinska kvaliteten höjas och patientens upplevelse förbättras samtidigt som vårdens resurser kan användas där de bäst behövs.

Vi har ambitiösa mål! På lång sikt vill vi hjälpa en miljard människor till bättre sjukvård.

Mobil-privat-hemma

MER DELAKTIGA PATIENTER, BÄTTRE KVALITET OCH MER EFFEKTIV ANVÄNDNING AV VÅRDENS RESURSER

Våra verktyg gör det möjligt att förbättra sjukvården på flera olika områden:

4

Bättre patientupplevelse

Patienten kan påbörja sin kontakt med vårdgivaren dygnet runt och blir mer delaktig i sin egen vård. Vi har 98% patientnöjdhet.

3

Bättre medicinsk kvalitet

Ett mer komplett underlag vid medicinska beslut gör att fler patienter får rätt vård i rätt tid och att fler patienter får rätt diagnos och rätt behandling.

2

Bättre resursutnyttjande

Våra verktyg frigör tid för vårdpersonal genom att flera arbetsmoment förenklas eller försvinner tack vare att patienterna blir mer delaktigt i sin egen vård.

RÖSTER FRÅN VÅRDGIVARE OCH PATIENTER

man blue

Thomas Berglund, Koncernchef Capio

Capio kommer att göra Doctrins verktyg tillgängliga för alla våra 750 000 listade patienter

women blue

Patient

Jag har aldrig känt mig så sedd i sjukvården tidigre trots att jag inte haft direkt kontakt med min läkare

7

Chefläkare

För vissa besök kan jag spara över 10 minuters arbete tack vare att patienten skapat sin egen sjukdomshistoria

women red

Patient

Jag kan beskriva mina besvär i lugn och ro direkt i mobilen och behöver inte passa några tider

8

Distriktssköterska

Nu har jag ett mycket bättre medicinskt underlag för att kunna prioritera patienternas behov av vård

8

Verksamhetschef

Det här är framtiden! När patienterna är mer delaktiga blir kvaliteten bättre samtidigt som vi bättre kan hjälpa de patienter som har störst behov

Så fungerar våra lösningar

Vi har skapat digitala verktyg där vårdgivare kan prioritera, behandla och följa upp patienter, säkert och tryggt på distans. Vid behov bokas patienten in för ett fysiskt besök, precis som i dag. Våra verktyg är "white label"-lösningar vilket innebär att det är vårdgivarens namn som möter patienten.

1

En gemensam digital
ingång till vårdgivaren

Omfattar alla patienter och alla sökorsaker. Det enda som krävs är identifiering med BankID.

10

Patienten skapar själv sin sjukdomshistoria

Med vårt dynamiska anamnesverktyg skapar patienten själv en komplett sjukdomshistoria.

11

Bättre prioritering
av vårdbehovet

Vårdgivaren använder patientens sjukdomshistoria för att avgöra lämplig vårdnivå och brådskandegrad.

5

Digital rådgivning när
det är möjligt

När det är lämpligt kan vårdgivare ge egenvårdsråd eller behandla patienter digitalt.

12

Fysiska besök
när det behövs

Vid behov bokas patienten in för ett fysiskt besök, och all information följer patienten.

2

Smidigt
dokumentationsstöd

Flera smarta stöd för journalföring och dokumentation till patienter.

3

Feedback från
patienter

Automatisk uppföljning av patientnöjdhet och patientrapporterade kvalitetsmått.

9

Integrationer med
andra system

Integrationer med andra system såsom telefoni- och journalsystem.

monitor

Vi samarbetar med