7 vanliga situationer när vården kommunicerar digitalt med sina patienter

Bättre vård börjar med bättre kommunikation. Vinsterna med att anpassa kommunikationen till patientens behov är många – både för patient och medarbetare inom vården. Att chatta eller hålla videokonsultationer med patienter blir allt vanligare. Men vid vilka andra tillfällen kan digitala verktyg förhöja både patienten och medarbetarnas  upplevelse? Med utgångspunkt i vår erfarenhet av hur digital kommunikation används inom vården har vi listat 7 vanliga situationer då vårdmottagningar kommunicerar digitalt med sina patienter: 

 1. När ett testresultat skickas till patienten
  Det kan vara ett resultat från exempelvis ett blodprov, röntgen eller 24h-blodtrycksmätning.
 2. I samband med förberedelser inför en kommande konsultation
  Att proaktivt samla in information digitalt från patienten inför en kommande konsultation kan enkelt göras digitalt. Det sker genom anpassade frågeformulär inför konsultationen.
 3. Vid uppföljning efter en nyligen genomförd konsultation
  Efter en konsultation kan vårdgivare enkelt följa upp dialogen med patienten. Det kan exempelvis handla om att följa upp om patientens symptom  har förbättrats några dagar efter en konsultation.
 4. När information behöver skickas till en patient  inför ett besök
  Inför vissa typer av besök behöver vårdgivare skicka ut instruktioner till patienten på förhand. Till skillnad från behovet vid punkt 2,  förberedelser inför en kommande konsultation, är det inte vårdgivaren som behöver information från patienten för att förbereda besöket. I detta fall behöver vårdgivaren bistå patienten med information för att kunna förbereda sitt besök.
 5. Vid återkommande kontroller av personer med kroniska sjukdomar
  Patienter med kroniska sjukdomar behöver löpande följas upp och bistå med information om sin hälsa genom att fylla i frågeformulär. Anpassade digitala formulär används löpande samt online-kommunikation för årskontroll med t.ex. astmatiker.
 6. När listade patienter behöver få generell information eller kommunikation om en nyhet
  Det kan exempelvis vara att mottagningen har en ny adress eller har öppnat för vaccination.
 7. Vid inbjudan eller kallelse  till ett fysiskt eller digitalt möte (video eller chatt).
  Det är enkelt att bjuda in patienter på ett digitalt eller fysiskt möte via digitala verktyg. När vårdgivaren  bjuder in en patient till ett möte digitalt får de även notifikationer om patienten läst kallelsen eller inbjudan.

 

350+ vårdmottagningar använder idag Doctrins plattform för att förenkla sin utåtgående patientkommunikation. Läs mer om hur de jobbar digifysiskt här