Så säkerställer Hermelinen ett digitalt fokus i verksamheten

Det här är Hermelinen

Hermelinen är Norrlands största privata vård- och friskvårdsföretag. De erbjuder både primär- och specialistvård i Region Norrbotten genom sin vårdcentral och specialistmottagning med fokus på sjukvård, friskvård och rehabilitering.

2021 öppnade Hermelinen sin vårdcentral och implementerade då ett nytt arbetssätt med Doctrins plattform. Arbetssättet tillgängliggjorde hela verksamheten för patienterna och skapade möjligheter till ett bredare samarbete mellan primär- och specialistvård.

Så säkerställer Hermelinen ett digitalt fokus: 

1. Tydliga mål från start
Hermelinen har sedan start satsat på sin digitala tjänst och nya arbetssätt. De satte en tydlig målsättning internt vad de vill uppnå – att den digitala ingången ska vara den naturliga ingången till verksamheten.

2. Förankrar arbetssättet internt redan på arbetsintervjuer
En viktig aspekt för att lyckas med det digitala arbetssättet har varit att göra det till en del av Hermelinens vårderbjudande. På vårdcentralen jobbar t.ex. alla medarbetare i Doctrins plattform. Redan på arbetsintervjuer förankras arbetssättet med kandidater.

3. Lotsar patienter till den digitala ingången
I starten la Hermelinen mycket fokus på att berätta om den digitala ingången för patienterna. När samtal kom in till mottagningarna så meddelade Hermelinen att de skulle återkoppla digitalt. Många av Hermelinens patienter har sedan dess lärt sig att de får snabb hjälp om de kontaktar mottagningen online.

Ta del av hela caset:

  • Hur det fungerar i praktiken
  • Fördelarna med de digitala arbetssätten
  • Hur samarbetet mellan vårdcentralen och specialistvården fungerar
Ladda ner case

Andra läser också