Sömlösa patientresor på Capio med hjälp av Doctrin Network

Hur kan vi bygga ihop mellanrummen mellan olika vårdgivare och låta vårdgivaren komma till patienten? Svaret är ett bra verktyg för samarbete där man på ett enkelt och tryggt sätt kan dela information och förflytta patientärenden mellan olika vårdnivåer. I januari förra året tog Capio steget mot sömlösa patientresor med hjälp av Doctrins digitala lösning Network. Idag använder 92 vårdcentraler lösningen och fler förväntas ansluta sig.

Hur fungerar Network?

Network är ett unikt innovationsprojekt i samarbete med Doctrin som involverat olika yrkesgrupper och ett arbete som drivits mellan Capios olika affärsområden. Den digitala lösningen gör att vårdpersonal kan förflytta patientärenden mellan olika verksamheter och vårdnivåer, där patienten stannar kvar i samma möte. 

– Om patienten exempelvis sökt vård på en vårdcentral, men patienten behöver ett besök hos en annan specialist, så kan vi flytta över patientärendet tryggt och säkert till en annan vårdnivå. Patienten behöver inte börja om sin resa och vårdpersonal behöver inte skicka en traditionell remiss, som oftast tar längre tid, säger Katarina Wettin, ansvarig för digitala patientresor på Capio. 

Tillgängligheten har ökat

Tack vare Network ökar samarbetet mellan vårdgivare, kring patienten. Patientresan förenklas, Capio kan över verksamhetsgränser hjälpas åt med patientens behov samt öka kvaliteten och bli mer tillgängliga. Dessutom ger lösningen total informationskontinuitet samtidigt som det inte ger avkall på vare sig patientintegritet eller datasäkerhet.

– Snart har 30 000 patienter fått hjälp i Network. Det bästa med den här lösningen är att det ger trygghet och delaktighet – vi bygger vården kring patienterna. 

– Det största flödet är mellan Capio Go – Capios nationella chattjänst – till Capios vårdcentraler, och Capios näst största flöde är från vårdcentraler till Capio Go. Det är framför allt i Närsjukvården som man använder Network flitigt, men även mottagningar inom specialist, ortopedi och gyn är påkopplade och snart kommer vi även koppla på Capio Hemma, säger Katarina Wettin.

Nöjda patienter och medarbetare

Tillgängligheten har ökat i hela Capios Närsjukvård – både i telefon och digitalt – med fortsatt nöjda patienter. Ett exempel på detta är den genomsnittliga nöjdheten på ca 95% för patienter som lämnas över från vårdcentral till Capio Go.

Network har verkligen gjort stor skillnad för både patienter och medarbetare och är ett smörjmedel för kulturen som gör att vi lever som ett Capio, avslutar Katarina Wettin.

Andra läser också