De främsta likheterna mellan det svenska och brittiska sjukvårdssystemet

Vad har Storbritannien och Sverige gemensamt? Fokus på folkhälsa, en åldrande befolkning och allt mer komplexa vårdbehov. Vi tog ett snack med Craig Oates, VD på Doctrin UK, om likheterna mellan det svenska och brittiska sjukvårdssystemet.

 Precis som det svenska vårdsystemet så är också det brittiska känt för hög kvalitet och har ett gott rykte. Dessutom har båda länderna ett stort fokus på folkhälsa. 

“Som verksamhet vill vi förbättra minst miljard människors liv på sikt, och för att kunna göra det behöver vi växa internationellt. Det finns många synergier och likheter mellan det svenska sjukvårdssystemet och det system som finns i Storbritannien och Irland. Vi tror därför att Storbritannien är rätt nästa steg för oss när vi nu växer internationellt”, säger Craig Oates, VD på Doctrin UK.

De två länderna delar också utmaningen med en allt äldre befolkning och mer komplexa vårdbehov – som vårdgivare jobbar hårt för att kunna hantera. Behovet av vård har ökat markant och dessutom har vårdköerna blivit längre på grund av pandemin.

 “Givet det ökade vårdbehovet och köerna som blivit allt längre under pandemin är det idag svårt för vårdgivare att möta den efterfrågan som finns enbart genom traditionella kanaler. Patienter får vänta allt längre på att få behandling och vårdpersonal sliter för att hinna med – vilket i sin tur leder till att allt mer vårdpersonal tyvärr byter yrke på grund av all stress”, berättar Craig Oates. 

Nästan 70% av vårdens resurser spenderas på de 14-15% av befolkningen som har komplexa vårdbehov och kroniska sjukdomar. Det gör det utmanande för vårdgivare att leverera en vårdkvalitet som tillgodoser allmänhetens behov – och till en kostnad som är acceptabel. Att övergå till digitala vårdmodeller utgör en möjlighet att möta den stora efterfrågan som finns och att kunna göra det kostnadseffektivt – utan att för den delen kompromissa med vårdkvaliteten. Den digifysiska modellen  gör att patienter kan få vård hos rätt person, vid rätt tidpunkt och på rätt plats – vilket inte alltid behöver involvera ett fysiskt möte med en läkare. Genom att också kunna guida  patienterna vidare till andra vårdgivare som kan tillgodose patientens behov frigörs tid för läkare och annan vårdpersonal att fokusera på de patienter som behöver just deras specifika färdigheter.

Men även om det finns många likheter mellan Sverige och Storbritannien, så finns det också tydliga skillnader. 

“Jämfört med Norden så är Storbritannien på många sätt en mer mogen marknad när det kommer till digitala sjukvårdslösningar och de går också mot en allt mer integrerad sjukvårdsmodell. Det finns mycket vi kan lära av de brittiska vårdgivarna och det ger oss en möjlighet att utveckla vår plattform för att ännu bättre stötta kunder också på andra marknader”, sammanfattar Craig Oates.

Andra läser också