Doctrin i Digital Hälsa: Capio skärper kraven på leverantörers informationssäkerhet

I takt med att digitala kanaler blir en alltmer integrerad del av den fysiska vården förändras också kraven på informationssäkerhet och skyddet av patientens integritet. I samband med Doctrins nya ISO/IEC 27001 certifiering lyfter Digital Hälsa vår kund Capio Sveriges perspektiv på informationssäkerhet och deras välkomnande av Doctrins nya ISO/IEC 27001-certifiering. 

– Lagstiftningen i både EU och Sverige kring informationssäkerhet för samhällsviktig verksamhet som till exempel hälso- och sjukvård har skärpts markant under de senaste åren. Kraven kommer att skärpas ytterligare när NIS 2-direktivet börjar tillämpas i Sverige senast i oktober 2024, säger Daniel Olsson, digitaliseringschef på Capio Norden, till Digital Hälsa.

Capio välkomnar att leverantören Doctrin nyligen erhållit en ISO/IEC 27001:2013-certifieringen från Svensk Certifiering för hälsoteknik- och plattformsföretagets ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, avseende utveckling och försäljning av digifysiska sjukvårdslösningar (se separat artikel i Digital Hälsa).

Enligt Daniel Olsson underlättar Doctrins ISO 27001:2013-certifiering för Capio att uppfylla de krav som NIS-lagen ställer på vårdgivare i egenskap av leverantörer av samhällsviktig verksamhet.

– Vi arbetar systematiskt med vår informationssäkerhet inom Capio och vet nu att vi kan kroka arm med Doctrin i dessa ansträngningar. Vi vet med andra ord att vi och Doctrin delar ett gemensamt sätt att se på informationssäkerhetsfrågorna, säger Daniel Olsson.

 

Ta del av hela artikeln i Digital Hälsa (betalvägg)