Cederkliniken Piteå, Praktikertjänst – våga förändra arbetssätt för att se resultat

Att våga förändra arbetssätt om man ska se riktiga resultat från digitalisering är en av de saker Petter Tourda, verksamhetschef Cederkliniken Piteå, Praktikertjänst lyfter i sin intervju med oss. Cederkliniken i Piteå har genomdrivit flera stora förändringsprojekt de senaste fem åren och har lyckats vända verksamheten och kommit till bukt med hög stress och sjukskrivningar bland medarbetarna.  Här berättar han hur.

Vill du börja med att berätta om er verksamhet och din roll?

Det var fyra distriktsläkare som startade vårdcentralen Cederkliniken i Piteå 2010. Då var vi 13 anställda. Jag började som ST-läkare och då drevs vårdcentralen av fyra andra verksamhetsansvariga.

Det är tufft att starta en vårdcentral. De patienter som är missnöjda över vård de fått på andra ställen tenderar att söka sig till den nyöppnade vårdcentralen. Den ekonomiska logiken bakom vårdvalssystemet är  att de 90 procent som är friska bekostar vården för de 10 procent som är mest sjuka. I början hade vi framförallt patienter med större vårdbehov listade hos oss så då gick den ekonomiska logiken inte ihop. Det ledde till hög stress och sjukfrånvaro hos våra anställda och vi hade svårt att få verksamheten att fungera.

Jag gick in som biträdande verksamhetschef 2015 och när vi fick extra medel från region Norrbotten gick jag och ett antal medarbetare en 1,5-årig kurs i förändringsledning inom hälso- och sjukvården. Därefter påbörjade vi tre parallella förändringsprojekt, vi reviderade våra processer kring sjukskrivningar, lanserade ett helt nytt sätt att ta hand om patienter med psykisk ohälsa och startade en digital drop-in mottagning.

Det var en tuff resa och våra anställda har i efterhand uttryckt att även om förändring är bra, kanske det inte är optimalt att driva tre stora förändringsprojekt på en gång. Samtidigt fanns det inga alternativ för oss. Vi hade kniven mot strupen och skulle inte ha funnits kvar idag om vi inte hade genomfört dessa ganska radikala förändringar. Förändringarna gav resultat. Vi lyckades på kort tid halvera sjukskrivningar bland våra patienter och fördubblade tillgängligheten till samtalsterapeut. Drop-in mottagningen ledde snabbt till minskad belastning  i telefon och är fortfarande mycket uppskattad både bland våra patienter och bland personalen.

Efter att 2019 flyttat vårdcentralen till nya dubbelt så stora lokaler fick vi lite andrum, då blev digitaliseringen nästa naturliga steg. Eftersom personalen hade erfarenhet av förändringsarbete blev det inte tungrott utan nästa alla var med ”på tåget” från början.

Vad skulle du säga är era utmaningar på kort och lång sikt?
Nuvarande utmaning handlar om att få ekonomin att gå ihop. Covid-19 har gjort att vi har tappat 30-40 procent av våra besöksintäkter och tvingas därför permittera ett antal medarbetare. Tack vare att vi har så effektiva digitala verktyg lyckas vi ändå upprätthålla kapaciteten trots att vi dragit ner på personal. Däremot är det problematiskt för oss att vi endast får betalt för synkrona möten, det vill säga video. Vi får i nuläget ingen ersättning för chattkonsultationer, trots att vi utför samma typ av vård i dem.


Petter Tourda, verksamhetschef Cederkliniken Piteå, Praktikertjänst

Hur arbetar ni för att guida patienterna till den digitala ingången och vad har ni fått för reaktioner från medarbetare och patienter?
Alla som ringer som har bank-ID hänvisas till den digitala ingången. För exempelvis vissa av de äldre patienterna som inte har bank-ID finns så klart också möjlighet till telefonkontakt. På det stora hela har mottagandet varit positivt eftersom patienterna får hjälp mycket snabbare och effektivare. Medarbetarna är även de mycket positiva. Fysioterapeuterna t ex behöver inte längre ha någon telefonkontakt utan där bokar patienterna sina tider själva.

Hur har digitaliseringen påverkat ert arbetssätt?
Vi har förändrat vårt arbetssätt på framförallt tre olika sätt. För det första kan sjuksköterskan få råd direkt från läkaren via chatten och slipper vänta till ronden. Det möjliggör ett mycket effektivare arbetssätt och framförallt slipper patienten vänta.

Det andra handlar om det digifysiska. Jag börjar morgonen med digitala konsultationer och har jag en patient som behöver fysisk undersökning bokar jag in hen till mig direkt via chatten, ibland får patienten lämna prover först. Då har jag inför den fysiska undersökningen redan skickat dem kunskapsmaterial om den presumtiva diagnosen så att patienten i sin tur har möjlighet att förbereda sina frågor. Oftast skickar jag ut information om den troliga diagnosen via systemet innan vi träffas – patienten har därmed ofta väldigt få frågor om sin sjukdom när vi väl träffas. Därefter återgår vi till den digitala chatten för att återkoppla på testsvar eller uppföljning kring behandling. Att vi har en löpande kontakt under kanske två veckor gör att patientens upplevelse är att de får mycket mer vård trots att den aktiva tid jag som läkare behöver lägga ner på patientärendet är mindre än tidigare. Dessutom får patienten mer kunskap om sin sjukdom vilket jag tror ger en tryggare patient.

Slutligen upplever jag att vi som läkare får en bättre översyn och kontroll. Istället för att en patient bokas in hos tre olika läkare beroende på var det finns öppning i tidboken kan vi fördela ärendet till den läkare som tidigare haft kontakt med patienten direkt i systemet. Det skapar kontinuitet och trygghet för patienterna. Ytterligare en fördel är de patienter som kontaktar oss för att de har missbruksproblem och är ute efter narkotika. Det är mycket lättare för mig som läkare att säga nej i chatten än att sköterskan ska behöva ta den diskussionen på telefon.

Vad tycker du är viktigt när man som vårdgivare ska börja arbeta digitalt?
Att man vågar göra den här disruptiva förändringen och går “all in”. Om man endast ersätter telefonen med video kommer man inte se några stora förändringar. Man måste våga göra en den här radikala förändringen som det också innebär att förändra arbetssätt om man ska se några rejäla resultat.

Cederklinken är en av flera vårdcentraler runt om i landet om upplevt fördelarna med att digitalisera delar av sin verksamhet.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning kring hur er verksamhet kan gynnas av att digitalisera delar av er patientresa.