Minska ombokningar av besök med Doctrins tidboksintegration mot TakeCare

Utmaningen: Att hitta en tid som passar både mottagning och patient

Många ärenden som kommer in till en mottagning rör om-  eller avbokning av besök. Vår plattform visar att uppemot 20% av alla ärenden som kommer in till vårdmottagningar handlar om justering av tid inför besök. Att hitta en tid som passar både enheten och patienten kan vara en utmaning som tar stora resurser i anspråk. Ombokningar, avbokningar och uteblivna besök blir en naturlig följd. 

Synliggör tider för patienten på era villkor

När patienter får möjlighet att själva välja tid för sitt besök så minskar behovet av ombokningar.  I Doctrins plattform finns bokningsintegrationen TakeCare som låter patienten själv boka och hantera sin tid, helt på era villkor. Tidboksintegrationen i Doctrins plattform är ett smidigt, säkert och helt digitalt bokningsflöde för patienter – som initieras av er.

Så fungerar tidboksintegrationen

För vårdens medarbetare
 • En vårdmedarbetare identifierar att ett bokat besök behövs för patienten
 • Medarbetaren skickar en inbjudan till en integrerad kalender via Doctrins plattform
 • Parametrar såsom tidsintervall, tidstyp och vilken medarbetare som ska hålla i besöket anges
För patienten
 • Patienten får, efter att vårdgivaren initierat ett besök, en inbjudan till en tidsbokning där de i lugn och ro kan välja den tid som passar dem bäst
 • Tiderna som visas för patienten matchar parametrarna som vårdgivaren angett och vad som finns ledigt i tidboken
 • Om patienten har frågor i samband med bokningen, kan de smidigt ställas i chatten till medarbetare på enheten
 • Vid behov kan patienten kan själv om- eller avboka sin valda tid
 • I integrationen för tidsbokning kan även vårdnadshavare boka tider för sina barn

Fördelar med integrationen:

Vinster med tidboksintegrationen mot TakeCare

Doctrins tidbokningsintegration mot TakeCare innebär nya möjligheter att effektivisera administrationen kring bokning av tider. Den ger även chans att minska antalet telefonsamtal och utskick genom fysiska brev.

 

Vem kan integrera tidboksintegrationen?

Integrationen är relevant för alla enheter som har TakeCare som journalsystem och hanterar ett bokningsflöde av tider. Fungerar utmärkt för såväl vårdcentraler som specialistmottagningar.

Vill ni också spara tid och låta patienten vara mer delaktig i sin vård? Kontakta oss så berättar vi mer om vår tidboksintegration mot TakeCare. 

Se webinar om tidboksintegrationen

 • Hur ser av- och ombokningar ut i vården idag?
 •  Hur Doctrins tidboksintegration mot TakeCare sparar tid och resurser
 • Demo av lösning
 • Frågor och svar
Ladda ner webinar