Vinterkräksjuka – ett exempel på utmaningarna med telefonrådgivning

Du besvarar det femte telefonsamtalet sedan du kom till jobbet i morse och alla handlar om samma sak. Vinterkräksjuka. “När började han kräkas? Hur många gånger senaste dygnet? Har han kissat och bajsat som vanligt? Feber?”. Din lärares röst från vårdutbildningen för 10 år sedan maler i bakhuvudet. “Bara kräkningar är inte magsjuka till motsatsen är bevisad”. Men du kan ju inte skicka alla till akuten trots att rådgivningsstödet hamnar i den rekommendationen gång på gång. Samtidigt kryper sig stressen på, lät inte den senaste mamman lite extra orolig? Och kollegan som missade en hjärnhinneinflammation för ett par år sen, hon orkade inte vara kvar i vården längre. 

Du som suttit i telefontriage kanske känner igen dig i detta? Det krävs många års erfarenhet för att fånga essensen i en patients symtom. Samtidigt vet du också hur stor tillfredsställelsen är när allt klaffar, när du kan möta patienten med guidning till rätt vård, i rätt tid. Ofta kan du avlasta bara genom att ta emot patientens berättelse och trösta där det går. 

Doctrin digitaliserar inhämtandet av den information som är och ska vara samma i alla vårdmöten om en viss sökorsak. På så sätt ger vi dig mer tid att utnyttja din specifika kompetens för att möta patientens tankar, oro och önskan.

Vi har byggt våra triageformulär runt de mer än 350 medicinska och administrativa sökorsaker som primärvården tar hand om. Kärnan i allt vårt medicinska innehåll är patientens förväntningar, farhågor och föreställningar, beskrivna av patienten själv. Detta ger bättre möjligheter till personcentrerad och individualiserad vård än vad ett formulär med enbart kryssfrågor som automattolkas av en robot någonsin skulle göra.

Digitalisering av primärvården kan se ut på många sätt. Det finns lösningar där triagesjuksköterskan ersätts av AI. Om det leder till att patienter automatiskt rekommenderas en för hög vårdnivå baserat på en algoritm, så avlastar det ingen. Riskerna med en sådan digitalisering är att det istället skapar frustration för patienter och personal samt ett vårdsystem som blir dyrare och sämre för alla.

Med Doctrins lösning blir mindre än 1% av de patienter som söker primärvård via vår plattform hänvisade vidare till en högre vårdnivå, så som akutmottagning, jourcentral eller närakut. Det innebär att 99% av patienterna kan få den hjälp och vård de behöver direkt hos sin vårdcentral, till stor del helt digitalt. Vi digitaliserar för att främja det mänskliga mötet, inte för att ersätta det. Det tror vi är vägen till hållbar digitalisering. 

Vinterkräksjuka är bara ett exempel på ärende där en automatisering frigöra tid, öka effektiviteten och förbättra den medicinska kvaliteten.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning kring hur er verksamhet kan gynnas av att digitalisera delar av er patientresa.

Tillsammans får vi vårdens resurser att räcka till mer och fler.