3 tips från verksamhetschefen till andra som vill jobba digifysiskt

Det var under våren 2020 som Capio Vårdcentral Blackeberg i Stockholm körde igång med sin digitala tjänst på vårdcentralen som nu har runt 9,500 listade personer. Kaveh Chamsai är verksamhetschef på vårdcentralen och medicinskt ansvarig läkare. Nu bjuder han på sina bästa tips till dig som vill eller ska börja jobba digifysiskt: 

1. Utveckla tydliga rutiner och arbetssätt

Identifiera vilka patientflöden som med fördel digitaliseras för att sedan anpassa för den specifika individen med dennes medicinska och personliga förutsättningar i fokus. Det handlar om att hela tiden anpassa sina arbetssätt. Vi satte upp mål kring våra stora patientgrupper och sedan utvecklade vi arbetet vidare.

2. Marknadsför den digitala tjänsten

Något som vi har lärt oss i arbetet med Doctrin är vikten av att marknadsföra vår digitala tjänst till de som söker vård och samtidigt få till schemaläggningen för personalen som ska arbeta i plattformen.

3. Skapa rätt förutsättningar genom att justera schemat

Skapa förutsättningar för att jobba digitalt, skapa luft i schemat! Det går inte att tänka i avgränsade slot-tider då det ju är en asynkron kommunikationsväg, man behöver snarare ha en kontinuerlig digital närvaro under arbetsdagen. Läkare och andra som jobbar i Doctrin måste ha luft i schemat för att kunna hantera ärenden där. Har man en kort tid schemalagd för Doctrin så hinner man inte klart med sina ärenden. Det gäller också att se arbetet i ett större perspektiv när man pusslar i schemat. Vi kanske tar bort två tider för fysiska besök från en läkare men den läkaren kan då ta hand om fyra till fem personer i Doctrin istället.Vill du veta mer om hur Capio Vårdcentral Blackeberg digitaliserade delar av sin verksamhet?

  • Hur vårdcentralen jobbar digifysiskt med bl.a. uppföljning för kroniskt sjuka
  • Vad patienterna tycker
  • Resultaten av de digifysiska arbetssätten
Ladda ner case