Barnmorskemottagningen Hjärtat digitaliserar sin patientkommunikation: ”Alla blivande föräldrar får nu, under hela graviditeten, en öppen asynkron chatt med sin egna barnmorska”

Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala har ett unikt personcentrerat arbetssätt med sina patienter. Nu tar de nästa steg och implementerar en chatt som ständigt är öppen för blivande föräldrar. Målet med den digitala patientkommunikationen är att öka tillgängligheten och skapa en ännu närmare dialog. 

Barnmorskemottagningen har ett unikt upplägg
Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala är en populär barnmorskemottagning som tar hand om cirka en tredjedel av alla gravida i regionen. Deras framgångsrecept är en personcentrerad vård där varje gravid som är inskriven på mottagningen får en egen barnmorska som följer med längs hela resan. Förutom de individuella besöken har de ett välutvecklat grupprogram för blivande föräldrar där de har stora möjligheter att möta och lära känna andra gravida/par.

En chatt som alltid är tillgänglig
För att stärka tillgängligheten och relationskontinuiteten ytterligare lanserar de nu en digital ingång till sin mottagning men även ett digitalt upplägg som alla deras inskrivna föräldrar kan ta del av i form av en ständigt öppen chatt. Kort sagt etableras en asynkron chatt mellan barnmorskan och den födande som alltid är tillgänglig. Här kan de ha löpande kommunikation om några funderingar, frågor eller problem dyker upp. Allt samlas på en plats och blir för de blivande föräldrarna enkelt att komma åt via inlogg med BankID. Allt detta möjliggörs med Doctrins kommunikationsplattform.

– Vi vill ta vårt personliga bemötande och engagemang till nästa nivå, vilket vi kan med Doctrins kommunikationsplattform. Vi valde Doctrin på grund av deras erfarenhet, deras säkra plattform och möjlighet att anpassa plattformen efter just våra behov av att ha en ständigt öppen asynkron chatt, säger Lars Hedström, VD på Barnmorskemottagningen Hjärtat.

Alla barnmorskor är engagerade och chattar med sina patienter
På Barnmorskemottagningen Hjärtat jobbar alla barnmorskor digitalt i Doctrins plattform. Genom att alla hanterar sin digitala patientkommunikation genom Doctrin kan de samlas kring ärenden, bjuda in kollegor i dialoger vid behov och säkerställa samma digitala tillgänglighet för alla blivande föräldrar.

– Vi är en grupp engagerade och kreativa barnmorskor som brinner för att utveckla en verksamhet som motsvarar behoven hos de som väljer att komma till oss. Alla medarbetare hos oss var delaktiga i valet av plattform och nu är alla glada att vara igång med tjänsten! Den hjälper oss att ha en kontinuerlig och personlig kontakt med våra patienter även när de inte besöker oss fysiskt, säger Johanna Hedström, verksamhetschef på Barnmorskemottagningen Hjärtat.